Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2009.

Ngày 5-5, UBND thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 20

Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2009. - ảnh 1


Năm 2009, UBND các xã, phường đã công nhận 24.664/27.206 hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 90%, tăng 1,8% so với năm 2008. Toàn thành phố có 160/175 khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến, đạt 91%; 51% phố, thôn (xóm) đạt danh hiệu văn hóa; công nhận 131/140 đơn vị đăng ký danh hiệu cơ quan, trường học văn hóa, đạt 87%
Thành phố đã phê duyệt 100% quy ước, hương ước ở khu dân cư. 100% phường, xã đã và đang xây dựng nhà văn hóa thể thao đa năng, đã đưa vào sử dụng 12/14 nhà; có 102/175 điểm sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư đã được xây dựng, đạt 58,2%.
Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển mạnh, hệ thống nhà tập, sân chơi của cơ quan, gia đình được xây dựng. Trên địa bàn thành phố hiện có 1 Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao, 50 nhà tập cầu lông của cơ quan, trường học, 72 sân bóng chuyền, 12 sân bóng đá của xã, phường, 2 bể bơi, 1 nhà tập câu lông gia đình.
Công tác xã hội hóa giáo dục, y tế được thực hiện tốt, 175 khu dân cư đều có Hội Khuyến học, 35/41 trường đạt chuẩn Quốc gia, thành phố đã phổ cập THCS trong độ tuổi; toàn thành phố có trên 1.000 gia đình hiếu học, 81 dòng họ, 175 xóm, phố có chi hội khuyến học, 175 khu dân cư có cán bộ phố, thôn (xóm) đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho dân. 100% các trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia.
Các phong trào giảm nghèo giúp nhau làm kinh tế gia đình, giải quyết việc làm cho người lao động, đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo được quan tâm. Đến tháng 12-2009, trên địa bàn thành phố còn 195 hộ nghèo, giảm 115 hộ so với năm 2008.
Tại buổi tổng kết, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 30 tập thể, 105 gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Theo NB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác