Hớn Quản (Bình Phước): Kết quả ghi nhận từ việc triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) – Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Hớn Quản những tháng đầu năm 2011 này đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của phong trào, ngay từ đầu năm 2011, UBND huyện Hớn Quản đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Hớn Quản. Đồng thời Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai kịp thời đến UBND các xã và các khu dân cư như: Kế hoạch số 193/KH-BCĐ ngày 03/3/2011 về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Hớn Quản năm 2011; Thông báo số 15/TB-BCĐ về việc phân công các thành viên BCĐ phụ trách địa bàn 13 xã; Đồng thời triển khai hồ sơ, biểu mẫu tới các Ban chỉ đạo các xã, Ban vận động khu dân cư trong toàn huyện…

Theo thống kê, hiện nay, huyện Hớn Quản đã có 108 khu dân cư (KDC), trong đó có 39 KDC, có đông đồng bào có đạo; 43 KDC có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có 38 Nhà văn hoá cộng đồng, phần lớn nhà văn hóa đã được trang bị các thiết yếu cần thiết cho nhà văn hóa.

Toàn huyện có 108/108 khu dân cư đăng ký thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, đạt tỷ lệ 100%. Các KDC đều đăng ký thực hiện Chương trình mục tiêu 05 giảm, 22.759 hộ đăng ký thực hiện gia đình văn hoá, 38/108 KDC đăng ký KDC Văn hoá, đạt tỷ lệ 35%, 70 KDC đăng ký KDC tiên tiến đạt tỷ lệ 64%, không có KDC đăng ký đạt yêu cầu - chiếm tỷ lệ 0%. 100% cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan “Văn minh-An toàn-Sạch đẹp”; 100% CBCNVC-LĐ đăng ký thực hiện xây dựng nếp sống văn minh cá nhân.

Cuộc Vận động “Ngày vì người nghèo” cũng đạt được những hiệu quả tích cực từ đầu năm đến nay, MTTQ xã phối hợp với MTTQ các cấp bàn giao được 10 căn nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Tân Khai và Tân Quan trị giá 319.500.000 đ. Bàn giao 04 nhà tình thương trị giá 80.000.000 Đ cho các đối tượng nghèo trong huyện.

Đối với công tác đền ơn, đáp nghĩa, các xã trên địa bàn huyện đã đóng góp được 81.200.000 đ, vận động xây dựng và bàn giao 21 căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà nhân ái…vận động được 1.456 phần quà, trị giá 327.190.000 đ để thăm hỏi, động viên cho các gia đình chính sách, người nghèo vào các ngày lễ, tết cổ truyền dân tộc.

Có thể khẳng định, phong trào TDĐKXDĐSVH tại Hớn Quản đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; củng cố khối đaị đoàn kết, bài trừ các tệ nạn xã hội, khơi dậy và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuyên truyền cho nhân dân ý thức tôn trọng và làm theo các đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật  của nhà nước…

HP (tin từ BP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác