Hồng Quang (Nam Định) với phong trào Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

(Cinet) - Sau hơn 10 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hồng Quang (Nam Trực, Nam Định) đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Để thực hiện tốt phong trào, Đảng ủy, UBND xã Hồng Quang đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân trong xã về ý nghĩa, vai trò của công tác văn hóa, nêu cao việc phát huy dân chủ, vai trò tự quản tại cộng đồng nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Xã đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. BCĐ tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn phù hợp, làm chuyển biến tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Các thôn trong xã đã tập trung xây dựng quy ước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, phát huy những thuần phong mỹ tục tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và cùng nhau thực hiện.

Kết quả, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đến nay trên địa bàn xã Hồng Quang, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đã lên tới 80%, có 10/29 thôn, xóm có nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm từng bước được mở rộng khang trang, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào. Việc đầu tư cho sự nghiệp giáo dục cũng được chú trọng hơn. Hội Khuyến học từ xã đến các thôn làng, dòng họ được thành lập đã kịp thời động viên khích lệ phong trào khuyến học. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, tỷ lệ học sinh THPT thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã Hồng Quang đã đề ra những mục tiêu cụ thể sau đây: Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa; hỗ trợ nguồn ngân sách cho công tác xây dựng các thiết chế văn hóa; Tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân thấy được vai trò của văn hóa - động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; tăng cường kiểm tra duy trì, bổ sung quy ước và thực hiện nếp sống văn hóa gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao để củng cố nâng cao hiệu quả phong trào.

TH (Tin từ NĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác