Hợp Hoà (Hòa Bình): Chung sức xây dựng đời sống văn hoá

(Cinet) - Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở xã Hợp Hoà (Lương Sơn, Hòa Bình) những năm gần đây phát triển rộng khắp ở 100% KDC, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Nếu đầu những năm 2000, ở xã Hợp Hoà (Lương Sơn, Hòa Bình), số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá chỉ chiếm từ 75 - 80% thì 2 - 3 năm lại đây, hàng năm có từ 98 - 100% số hộ toàn xã đăng ký tham gia.

Các nội dung cuộc vận động (CVĐ)  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được gắn với các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, ấm no, KDC không có tệ nạn xã hội... Đặc biệt là phong trào đoàn kết sản xuất - kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ ở các KDC. Từ CVĐ đã xuất hiện nhiều tấm gương gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình văn hoá, hiến đất xây dựng nhà văn hoá, làm đường giao thông, làm từ thiện….

Đời sống ngày càng cải thiện, nhân nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, các nội quy, quy chế, quy ước, hương ước ở KDC, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các xóm, KDC đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hoá, đến nay, 5/6 xóm đã có nhà văn hoá phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu như: mê tín dị đoan, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, làm trái với quy định pháp luật được người dân ủng hộ.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được gắn với phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ làm tiêu chuẩn bình xét hộ gia đình và KDC. Hàng năm, số hộ được công nhận tiêu chuẩn đạt từ 300 - 320 hộ, chiếm 60 - 65% tổng số hộ, trong đó có nhiều hộ đạt gia đình văn hoá nhiều năm liền. Đến Hợp Hoà hôm nay sẽ thấy diện mạo các KDC đổi thay đáng kể, điện lưới quốc gia đã bừng sáng khắp xóm thôn, nơi nơi rộn vàng lời ca, tiếng hát, phong trào TDTT sôi nổi và thường xuyên được duy trì. 6/6 xóm có đội văn nghệ quần chúng, 6/6 xóm đạt KDC tiên tiến, trong đó có 2 KDC duy trì làng văn hoá nhiều năm liền.

 

HP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác