Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên toàn tỉnh Hưng Yên đã có bước phát triển sâu rộng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Để đánh giá những kết quả đã đạt, khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm đưa phong trào phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới, ngày 26/10, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2000-2010) thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2000 – 2010. Báo cáo nêu rõ, những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH được phát động rộng khắp, bao gồm nhiều phong trào của các ngành, đoàn thể, được triển khai sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, đạt được kết quả toàn diện, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 225.000 gia đình văn hóa (đạt 85%), 606 làng văn hoá (đạt 72%), có 89,07% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến, dần đi vào nền nếp. Nhiều lễ hội được tổ chức trang trọng, giữ được bản sắc riêng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư tiên tiến xuất sắc đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tương thân, tương ái. Phong trào bình xét danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được chỉ đạo thực hiện khá nền nếp, phát huy tác dụng tốt.

Công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở có nhiều khởi sắc. Chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ ngày càng được nâng cao, người dân được hưởng thụ nhiều hoạt động nghệ thuật phong phú, đa dạng. Công tác xã hội hoá được đẩy mạnh, mỗi năm huy động được hàng chục tỷ đồng cho việc xây dựng nhà văn hóa thôn, làng, khu phố và trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá.

Từ những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào TDĐKXDĐSVH, trong giai đoạn mới, BCĐ phong trào sẽ đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo các địa phương tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, dần loại bỏ các hủ tục lạc hậu, hình thành những phong tục tập quán mới tốt đẹp, lành mạnh, tiến bộ, phù hợp với từng địa phương, làm cho văn hoá thấm sâu hơn vào đời sống xã hội của cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới. Gắn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá 9), hình thành những chuẩn mực đạo đức, những giá trị văn hoá lành mạnh, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cũng tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua TDĐKXDĐSVH những năm qua đã được UBND tỉnh Hưng Yên trao tặng bằng khen.

 

TH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác