Kế hoạch tổng kết 10 năm toàn quốc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã có Kế hoạch số 4478/ KH- BCĐ về việc tiến tới tổng kết 10 năm phong trào này trong cả nước.

Việc tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 10 năm qua, khẳng định những nội dung phong trào đã được thống nhất, đồng thời làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp. 
Đợt tổng kết này sẽ tiến hành biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào ở các ngành, đoàn thể, các cấp và toàn quốc. 
Thông qua đợt tổng kết này cũng là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện phong trào. Kế hoạch tổng kết và hình thức khen thưởng tổng kết sẽ có bốn mức: ở cấp cơ sở (xã, phường) trong tháng 3 và 4 năm 2010; cấp huyện và thành phố, thị xã tổ chức trong tháng 5 và 6 năm 2010; cấp tỉnh và bộ ngành, đoàn thể Trung ương trong tháng 7 năm 2010. 
Hội nghị cấp toàn quốc sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2010 và sẽ có 2 mức khen thưởng: Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác