Khánh Hoà: Nhiều mô hình xây dựng làng văn hoá thiết thực, hiệu quả

Trong hội nghị tổng kết 10 năm (1999-2009) phong trào xây dựng làng văn hoá của tỉnh Khánh Hoà vừa được tổ chức, một số mô hình mới xuất hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực như mô hình “Tiếng kẻng học tập” của làng văn hóa Quảng Đức (xã Cam Hiệp Nam, Cam Ranh).

Khánh Hoà: Nhiều mô hình xây dựng làng văn hoá thiết thực, hiệu quả - ảnh 1

Hằng ngày, vào lúc 4 giờ 30 và 19 giờ, tiếng kẻng học tập lại vang lên nhắc nhở các em ngồi vào bàn học tập. Kết quả từ mô hình này đã giúp phong trào thi đua học tập không ngừng phát triển, nhiều thế hệ con em của làng trưởng thành từ phong trào này và hiện trong làng có hơn 100 thầy, cô giáo là con em của làng. Chính vì vậy mà làng Quảng Đức còn có tên mới là “Làng thầy giáo”. Cũng ở Cam Ranh, xứ đạo Văn Tứ Tây đã phát động phong trào “Tiếng chuông học tập”. Mỗi khi tiếng chuông vang lên (7 giờ tối), con em trong làng tự giác ngồi vào bàn học tập, đích thân linh mục, chánh xứ đi kiểm tra, nhắc nhở hằng đêm để động viên các em học tập, qua đó đẩy mạnh phong trào học tập, xây dựng làng văn hoá.

Sáng kiến xây dựng “Thùng gạo tiết kiệm” được làng văn hóa Hòa Thuận (Ninh Quang, Ninh Hòa) phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các hộ gia đình đến xay xát gạo đều tự giác đóng góp vào thùng gạo tiết kiệm. Mỗi năm, thùng gạo tiết kiệm đã thu được trên 500 kg gạo, giúp đỡ cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào lúc giáp hạt. Làng văn hóa Hòa Bình (Cam Phước Đông, Cam Ranh) phát động phong trào đóng góp xây dựng đường bê tông xi măng. Hiện nay 95% các tuyến đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hoá, giúp cho đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp.

Tại hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện xây dựng quy ước Palơi văn hóa dựa trên luật tục Raglai kết hợp với luật pháp nhà nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khuyến khích người dân xây dựng đời sống ấm no, thoát đói nghèo, bảo vệ môi trường, môi sinh, giữ gìn, bảo vệ bản sắc, truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số với nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Đồng bào đã chung sức khôi phục, xây dựng được 20 nhà dài truyền thống (50 triệu đồng/nhà) thành điểm sinh hoạt văn hóa của buôn làng. Ngoài ra, với các phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã giúp cho hàng ngàn hộ dân vươn lên thoát đói nghèo, làm giàu chính đáng...

Khánh Hòa triển khai hưởng ứng phong trào xây dựng làng văn hóa từ năm 1996. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây (từ 1999), phong trào mới thực sự đi vào cuộc sống và đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, văn hóa xã hội.

Bên cạnh việc vận động xã hội hóa, đóng góp công sức của các tầng lớp nhân dân, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí theo chương trình, mục tiêu quốc gia đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nông thôn, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa. Trong những năm qua, chương trình đã hỗ trợ hàng tỷ đồng xây dựng các nhà văn hóa thôn, xã, hỗ trợ các trang thiết bị âm thanh, nhạc cụ, cấp sách báo cho các thư viện, bưu điện văn hóa xã, hỗ trợ hoạt động văn hóa thông tin cho các địa phương khó khăn, đào tạo, xây dựng nguồn cán bộ cơ sở, đầu tư máy chiếu phim phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, góp phần tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Có thể nói, phong trào xây dựng làng văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới ở Khánh Hòa trong thời gian qua đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư.

 

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác