Khánh Hòa: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2000 - 2010

(Cinet) – Vào tháng 7 tới đây, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2000 – 2010, cấp tỉnh, sau khi tiến hành các Hội nghị cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã và thành phố.

 

Hội nghị sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện và thực trạng về chất lượng phong trào, nhất là chất lượng các danh hiệu văn hóa, tổng kết lý luận và thực tiễn, khẳng định những nội dưng đã thống nhất, làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong việc thực hiện phong trào, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao nhất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn tiếp theo (2011 - 2015). 
Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể ở cơ sở có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào ở các ngành, đoàn thể các cấp.

 

 TT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác