Kiên Giang: Công nhận xã, phường đạt chuẩn về xây dựng đời sống văn hóa năm 2006-2008

Mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Kiên Giang tổ chức họp để thông qua báo cáo kết quả khảo sát công nhận xã, phường “Đạt tiêu chuẩn về xây dựng đời sống văn hóa” năm 2006- 2008. Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH Trần Thanh Bình chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe Tổ giúp việc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, kiểm tra xây dựng xã, phường “Đạt tiêu chuẩn về xây dựng đời sống văn hóa” năm 2006-2008, các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo đều thống nhất các phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Sỏi, Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo, An Bình (thành phố Rạch Giá) và xã Mong Thọ B (huyện Châu Thành) đều đạt các tiêu chuẩn về phát triển kinh tế; có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; có môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, hầu hết các  phường, xã trên còn tồn tại một số vấn đề như: vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng lề đường, tình hình an ninh trật tự từng lúc chưa đảm bảo…

Qua ý kiến phát biểu của các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Trần Thanh Bình kết luận như sau: Thống nhất công nhận xã, phường “Đạt tiêu chuẩn về xây dựng đời sống văn hóa” và khen thưởng lần II năm 2006-2008 đối với phường Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Bảo (thành phố Rạch Giá) và xã Mong Thọ B (huyện Châu Thành). Công nhận và khen thưởng lần I năm 2006-2008 đối với phường Vĩnh Lạc và phường Rạch Sỏi (thành phố Rạch Giá). Ghi nhận phúc tra năm thứ II (2007-2008) đối với phường An Bình (thành phố Rạch Giá). Đồng thời giao trách nhiệm cho Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn chỉ đạo, nêu rõ một số tồn tại cụ thể của các xã, phường này để thành phố, huyện, xã, phường quan tâm có biện kháp chấn chỉnh và phát huy tốt hơn trong thời gian tới.

Theo KG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác