Kiên Giang: Ký kết nâng cao chất lượng cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC

(Cinet) - Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Kiên Giang và UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC   phối hợp thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức, lãnh đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động. Theo đó, phương thức chỉ đạo thực hiện bao gồm các nội dung: Điều chỉnh 06 nội dung cuộc vận động thành 05 nội dung cho phù hợp với 05 tiêu chuẩn công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương theo Luật Thi đua, Khen thưởng; cụ thể là đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe; thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa”.

Ngoài ra, chương trình ký kết cũng đưa ra các chỉ tiêu nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong thực hiện cuộc vận động như: hàng năm có trên 75% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 65% khu dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và đến 2015 trên 20% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 20% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác