Kiên Giang: Tiếp tục chú trọng đến chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kiên Giang vừa tổng kết tình hình thực hiện phong trào năm 2009.

Xây dựng tiêu chí đưa thị xã Hà Tiên trở thành thị xã văn hóa du lịch sinh thái vào cuối năm 2010Xây dựng tiêu chí đưa thị xã Hà Tiên trở thành thị xã văn hóa du lịch sinh thái vào cuối năm 2010
Theo đó, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trong năm qua là 86,57%; tổ văn hóa đạt 98,69%; ấp, khu phố 70,71%; khu dân cư tiên tiến đạt 90,05%; đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh 95,83%.

Đánh giá hiệu quả thực hiện phong trào, Ban Chỉ đạo tỉnh cho rằng: Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức thường xuyên, sự phối hợp của các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo các cấp năm 2009 có bước chuyển biến tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Một số huyện, thị, thành phố xây dựng mô hình điểm chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn về  nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào như Ban Chỉ đạo thị xã Hà Tiên đã đề xuất chủ trương phấn đấu xây dựng tiêu chí đưa thị xã Hà Tiên trở thành thị xã văn hóa du lịch sinh thái vào cuối năm 2010; thành phố Rạch Giá xây dựng quy chế xét công nhận các danh hiệu văn hóa, phát động việc bảo vệ, chăm sóc di tích, vệ sinh môi trường...

Phong trào ngày càng mở rộng đối tượng và huy động được nhiều nguồn lực tham gia, có sự chỉ đạo đổi mới về nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí đăng ký và xét công nhận các danh hiệu văn hóa. Từ sự quyết tâm, chỉ đạo thiết thực trong hoạt động của phong trào đã mang lại những chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, tạo ra hiệu quả đáng kể trong việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh, khối đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, góp phần to lớn vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận thì việc thực hiện phong trào ở một số nơi còn mang tính hình thức; việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa còn chậm, chưa thống nhất về mặt thời gian và quy trình xét công nhận; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể từng lúc, từng nơi thiếu đồng bộ; vấn đề vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, một số tệ nạn xã hội vẫn còn, vi phạm an toàn giao thông vẫn còn nhiều…


Theo KG

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác