Kiên Giang: Tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cinet) - Ngày 01/4, tại Hội trường UBND tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào.

Kiên Giang: Tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - ảnh 1

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) các cấp tỉnh Kiên Giang (2000 – 2010) nhằm đánh giá tình hình thực hiện phong trào 10 năm qua; những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân hạn chế; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào tốt hơn trong giai đoạn mới (2011 – 2015). Đồng thời, tổng kết lý luận và thực tiễn, khẳng định những nội dung đã thống nhất; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào tại ban ngành, đoàn thể các cấp và tại cơ sở.

Yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh đối với Ban Chỉ đạo huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn là nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào tại hội nghị phải nêu bật được công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào ở địa phương thời gian qua; kết quả thực hiện 7 phong trào cụ thể trong phong trào TDĐKXDĐSVH gồm: Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng ấp, khu phố, khu vực văn hóa; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng và thực hiện công sở, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang… có nếp sống văn hóa; phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào học tập, lao động sáng tạo. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội có nội dung văn hóa được lồng ghép triển khai thực hiện trong phong trào. Những bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, phương thức tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng tham gia thực hiện phong trào…

Hội nghị sẽ được tổ chức từ cấp xã, phường, thị trấn đến huyện, thị, thành phố và cấp tỉnh; riêng cấp tỉnh, dự kiến có khoảng 400 đại biểu tham dự. Để tổ chức Hội nghị đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương đã đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào cho phù hợp. Qua đó, thống nhất chỉ đạo hội nghị tại cấp xã, phường, thị trấn tổ chức trong thời gian một buổi vào tháng 5/2010; cấp huyện, thị, thành phố vào đầu tháng 7 và cấp tỉnh trong tháng 8, thời gian tổ chức trong một ngày. Tỉnh sẽ chọn thị xã Hà Tiên làm điểm chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết cấp huyện, thị, thành phố; giao trách nhiệm cho đồng chí Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở VH,TT&DL  – Phó Trưởng Ban thường trực phong trào theo dõi, chỉ đạo. Mỗi huyện, thị, thành phố chọn 01 xã, phường, thị trấn làm điểm chỉ đạo.

Về kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, đối với hội nghị cấp tỉnh giao trách nhiệm cho Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh lập dự trù chi tiết. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính hướng dẫn Ban Chỉ đạo huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch kinh phí tổ chức hội nghị ở cấp mình. Việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp to lớn trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được sử dụng từ nguồn kinh phí khen thưởng của các cấp. Đối với việc khen thưởng tại hội nghị cấp tỉnh, nếu có khó khăn yêu cầu Ban Chỉ đạo báo cáo với UBND tỉnh xin hỗ trợ thêm.

Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Ngọc Sương cũng chỉ đạo, sau cuộc họp này các huyện, thị, thành phố khẩn trương họp Ban Chỉ đạo lấy ý kiến đóng góp trước một bước. Trên cơ sở góp ý của huyện, thị, thành phố, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tu chỉnh dự thảo Quy chế. Nếu còn nhiều ý kiến trái chiều hoặc chưa thống nhất thì nên ghi chép tổng hợp lại rồi gởi cùng bản dự thảo Quy chế để cơ sở thảo luận đóng góp ý kiến tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào cấp xã, phường, thị trấn.

Sau khi hoàn chỉnh, Quy chế mới công nhận các danh hiệu văn hóa sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang vào năm 2011.

HH (Tin từ KG)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác