Kim Bôi (Hòa Bình): Biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 – 2012

(Cinet) – Vừa qua, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn huyên trong giai đoạn 2007 – 2012.

Những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung thực hiện các nội dung cụ thể sau đây: “xây dựng gia đình văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng làng, bản, khu phố văn hóa”… và tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2007-2012, cụ thể như sau:  Năm 2007, số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 65,8%; năm 2008: 70,8%; năm 2009: 72,8%; năm 2010: 73% và năm 2011: 70%. Trong 3 năm 2006 – 2008 toàn huyện có 20.893/29.415 hộ gia đình ở 37 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa liên tục chiếm tỷ lệ 71%. Trong 3 năm 2008 – 2010 toàn huyện có 16.502/23.514 hộ gia đình ở 28 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa liên tục chiếm tỷ lệ 70,2%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2012-2016, toàn huyện Kim Bôi phấn đấu đạt mục tiêu: 80% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa; 70% khu dân cư tiên tiến; 100% cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký và có 80% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa…

Cũng tại hội nghị,  đại diện BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kim Bôi đã trao giấy khen của UBND huyện cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007 - 2012.

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác