Kon Tum: Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Qua 10 năm triển khai thực hiện (từ tháng 8/2000) với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) ở tỉnh Kon Tum đã được triển khai sâu rộng, thực sự trở thành cuộc vận động lớn và có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thông qua phong trào đời sống tinh thần và vật chất của người dân ở trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi thay tích cực: các cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm... được nâng cấp hoặc đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; nhận thức của người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao; các quy ước, hương ước của cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội ở các địa phương đã được người dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả; nhiều tập tục tổ chức lễ cưới, lễ tang lạc hậu, tốn kém đã dần bị loại bỏ. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong cộng đồng dân cư được nâng lên, các tệ nạn xã hội như rượu chè bê tha, cờ bạc, mại dâm, ma túy đã giảm. Nhiều phong trào, nghĩa cử cao đẹp của nhân dân như: “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân, tương ái” … được nhân rộng trong đời sống hằng ngày và trở thành nét đẹp luôn được trân trọng, phát huy.

Đến nay, toàn tỉnh có 73.118 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và đã có 63.607/99.588 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 63,8% trên tổng số hộ toàn tỉnh; trong đó, số gia đình văn hóa được công nhận liên tục từ 5 năm trở lên là: 25.080 gia đình. Kon Tum có có 683/831 khu dân cư đạt tiêu chuẩn tiên tiến, 770 khu dân cư được mặt trận cơ sở công nhận là địa bàn trong sạch, lành mạnh không có ma túy, không có tội phạm, không có mại dâm; 373/831 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận là làng văn hóa đạt tỷ lệ 44,9%. Trong đó tổng số thôn, làng được công nhận liên tục từ 5 năm trở lên: 125 thôn, đạt tỷ lệ 32,9% trên tổng số Làng văn hóa. 530 khu dân cư của đồng bào các dân tộc thiểu số tu sửa và xây mới Nhà Rông truyền thống; 100% khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày 18-11 hằng năm.

Về xây dựng hương ước, quy ước đến nay toàn tỉnh đã có 831 làng, tổ dân phố có hương ước, quy ước và đã có 774/830 khu dân cư đã làm tốt công tác xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước. Bên cạnh đó công tác xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới cũng rất được quan tâm, chú trọng trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến năm 2009, Kon Tum có 13 Điểm sáng văn hóa vùng biên.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa cũng từng bước được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 437 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Qua 10 năm triển khai phong trào đã có 20.309 lượt gương người tốt việc tốt được biểu dương khen thưởng. Qua 10 năm triển khai nội dung đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã có 11.820 hộ thuộc diện đói nghèo bền vững thoát nghèo có hộ vươn lên hộ khá, hộ giàu. Đặc biệt là hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”, hàng năm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ từ 120 đến 250 triệu đồng. Cùng với sự tuyên truyền vận động của phong trào TDĐKXDĐSVH, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã có những chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 18,5% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Thông qua Phong trào hoạt động phổ biến pháp luật ở các địa phương được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 72/97 xã phường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở như tổ chức tiếp dân, niêm yết công khai các quy định của chính quyền, hướng dẫn các thủ tục hành chính cho nhân dân… 100% xã, phường, thị trấn có ban thanh tra nhân dân; quyền dân chủ của nhân dân được phát huy thông qua các hương ước, quy ước và quy chế dân chủ ở cơ sở. Đã thành lập được 386 tổ tự quản hàng năm tham gia hòa giải từ 670 đến 692 vụ xích mích mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ cộng đồng dân cư.

Thực hiện phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kể. Thực hiện Chỉ thị 21 ngày 25/11/1999 của UBND tỉnh về khôi phục Nhà Rông truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tính đến nay toàn tỉnh có 530/736 làng đồng bào dân tộc thiểu số có Nhà Rông. Kinh phí làm Nhà Rông dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng hoàn toàn do nhân dân tự nguyện đóng góp.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang là động lực mạnh mẽ khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận hưởng ứng của toàn xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, tinh thần phấn đấu vươn lên quyết tâm xây dựng cuộc sống mới ngay trong từng gia đình, dòng họ, thôn, làng, bản buôn với phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cộng đồng dân cư được đông đảo nhân dân tích cực tham gia thực hiện, tiêu biểu là các phong trào: “Giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” , “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Xây dựng mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã thực sự góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển khá bền vững, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không còn tình trạng thiếu đói quanh năm và giáp hạt, sự cảm thông chia sẻ, cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng ngày một tốt hơn, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, người già cô đơn, trẻ em mồ côi được đến trường, các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chinh sách, gia đình có công với cách mạng từng bước được chăm sóc chu đáo. Đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên, nhiều Nhà Rông truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được sửa chữa và xây mới, văn hóa truyền thống các dân tộc được phục hồi và phát triển, những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội đần đần được khắc phục.

Có thể nói, chặng đường 10 năm triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã khẳng định những kết quả, thành tựu là cơ bản và to lớn. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban ngành đoàn thể cùng sự nổ lực của đội ngũ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở và sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ thu được được nhiều thành công hơn nữa góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế xã- hội của tỉnh Kon Tum nói riêng và của cả vùng Tây Nguyên nói chung.

 

HN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác