KRông Bông (Đăk Lăk): Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) – Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Krông Bông đã đạt được những kết quả ghi nhận.

KRông Bông (Đăk Lăk): Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 12 237/19 000 hộ gia đình văn hóa (đạt 63%); 65/139 thôn, buôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (chiếm 46 %); 122/128 cơ quan, đơn vị văn hóa (đạt 95%); 2/14 xã đăng ký ra mắt văn hóa; có 02 nhà văn hóa xã, 95 nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn, buôn. Bên cạnh đó, các phong trào như: “Người tốt, việc tốt”, “5 không, 3 sạch”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”… phát triển rộng khắp, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, năm 1998 tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao là 5%, đến năm 2011, tỷ lệ người luyện tập TDTT tăng 27%; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được quan tâm. Hệ thống thông tin đại chúng ngày càng phát triển, toàn huyện hiện có trên 95% hộ được xem truyền hình; trên 97% hộ được nghe đài; mạng lưới y tế phát triển tương đối toàn diện, chất lượng khám và chữa bệnh ở các tuyến trạm y tế cơ sở được nâng lên, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.  

Đặc biệt, hiệu quả rõ rệt nhất của phong trào TDĐKXDĐSVH đó là góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo; phát triển kinh tế ổn định và bền vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao.

Bên cạnh đó, phong trào TDĐKXDĐSVH cũng tạo cho mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng chặt chẽ hơn, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Việc thực hiện quy ước, hương ước văn hóa ở các cơ sở được triển khai thực hiện thường xuyên, do vậy các tập tục lạc hậu dần được xoá bỏ; mẫu gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc được đề cao như: ông bà mẫu mực, cháu con thảo hiền, hiếu học, làm kinh tế giỏi đã trở thành động lực tạo nếp sống tốt đẹp trong mỗi gia đình.Phong trào TDĐKXDĐSVH là một cuộc vận động lớn, liên quan đến nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Trong đó, xây dựng thật tốt nếp sống văn hóa trong toàn xã hội là mục đích lớn nhất của phong trào, để đạt được mục tiêu này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện để văn hóa thực sự là “…nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực để phát triển kinh tế-xã hội”.

Tin từ Đaklak

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác