Krông Pắc (Đắk Lắk): Kết quả ghi nhận sau 5 năm triển khai đề án xây dựng huyện điểm văn hóa

Huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) là địa phương quy tụ dân cư từ nhiều nơi trong cả nước đến lập nghiệp, sinh sống nên có nền văn hóa đa dạng, phong phú. Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện đã xác định phương châm phát triển kinh tế phải gắn kết với phát triển văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng, động lực cho sự phát triển.

Krông Pắc (Đắk Lắk): Kết quả ghi nhận sau 5 năm triển khai đề án xây dựng huyện điểm văn hóa - ảnh 1

Huyện Krông Pắc cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột  30 km về phía Đông, diện tích tự nhiên 62.581ha, dân số 200.000 người với 23 dân tộc anh em sinh sống (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có trên chiếm 32%). Đồng bào theo công giáo gồm: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao Đài (chiếm khoảng 20 % dân số của huyện).

Cách đây hơn 5 năm, vào ngày 17/3/2005, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Krông Pắc, huyện đã long trọng tổ chức Lễ đăng ký xây dựng huyện văn hóa và thông qua Đề án xây dựng huyện điểm văn hóa (giai đoạn 2005- 2010). Đây là sự kiện chính trị quan trọng củ a địa phương, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của huyện. Với phương châm tiếp tục đẩy mạnh và gắn chặt phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, công tác xây dựng huyện điểm văn hóa Krông Pắc thu được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Về lĩnh vực kinh tế, bình quân trong 5 năm (2005-2009), tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 12,3%; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 16.000.000 đồng/năm. Thu ngân sách tăng 20%/năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế mới; giải quyết việc làm cho 1360 lao động/năm. Huyện đã thực hiện tốt các chương trình của Chính phủ như: Chương trình 132, 134, 135, 159,167 và Chương trình cải cách hành chính... đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, năm học 2009-2010 toàn huyện có 100 trường học các cấp, tăng 07 trường so với năm học 2005-2006, với trên 65.000 học sinh, trong đó hoc sinh dân tộc chiếm 26%. Chất lượng dạy và học ngày một nâng lên. Số họ
Krông Pắc (Đắk Lắk): Kết quả ghi nhận sau 5 năm triển khai đề án xây dựng huyện điểm văn hóa - ảnh 2
c sinh trong độ tuổi đến trường đạt 98%; 16/16 xã, thị trấn hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình và trẻ em có chuyển biến tích cực. Riêng với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", việc đăng ký xây dựng thôn, buôn, xã văn hóa ở từng địa phương đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa-thể thao của nhân dân các dân tộc, đến nay toàn huyện có 35.051/42.745 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 82%; công nhận đạt gia đình văn hoá các cấp đạt 81% so với tổng số hộ đăng ký; có 253/273 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng thôn, buôn văn hóa, 188 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký ra mắt đơn vị văn hoá, 14/16 xã, thị trấn đã đăng ký ra mắt đơn vị văn  hoá. Trong quá trình thực hiện, mỗi xã đăng ký xây dựng xã văn hóa, ngân sách huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại là huy động sự đóng góp của nhân dân, bình quân đạt 300 triệu đồng/xã.

Về công tác bảo tồn và xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở: toàn huyện đã xây dựng được 44 nhà văn hóa cộng đồng cho 58 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ với kinh phí 5,8 tỷ đồng, nguồn kinh phí của Nhà nước, huyện và nhân dân đóng góp; xây dựng được 240 hội trường thôn, buôn, tổ dân phố; xây dựng 4/16 nhà văn hóa xã, công ty, với kinh phí 5 tỷ 300 triệu đồng... Các ngày hội văn hóa- thể thao của các dân tộc được duy trì thường xuyên. Ở từng thôn, buôn, đã tổ chức hội thi, liên hoan định kỳ, thu hút đông đảo nghệ nhân và quần chúng tham gia. Các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở, đơn vị trường học hoạt động thường xuyên, các câu lạc bộ dưới nhiều thể loại và hoạt động hiệu quả; nạn mất cắp cồng chiêng được ngăn chặn triệt để, đã tiến hành khôi phục các bến nước và các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc Êđê, Xêđăng, Vân Kiều, Tày, Nùng... tạo sự đa dạng, phong phú trong giao lưu, tiếp xúc văn hoá giữa các tộc người. Đội tuồng cổ, đội hát then, đàn tính của huyện tham gia tốt các đợt liên hoan toàn quốc đạt kết quả cao. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa- thể thao có bước phát triển mới.

Có thể nói, trên cơ sở định hướng của cấp trên và sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời được nhân dân đồng tình hưởng ứng nên cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Krông Pắc mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần làm cho Đề án xây dựng huyện văn hóa của địa phương từng bước trở thành hiện thực. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện đã có nhiều khởi sắc. Đây chính là động lực to lớn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giữ vững an ninh chính trị, củng cố thắt chặt khối đoàn kết các dân tộc anh em trên địa bàn.

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác