Kỳ Sơn (Hòa Bình): Biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu

(Cinet) – Vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2007- 2012.

Báo cáo những kết quả đã đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tại hội nghị nêu rõ, trong giai đoạn 2007- 2012, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể và người dân từ huyện đến cơ sở quan tâm và thực hiện một cách có hiệu quả.

Trong 5 năm (từ 2007-2012), toàn huyện Kỳ Sơn  đã có 29.058 lượt hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (trong đó, năm 2007 là 5.637 hộ, chiếm 70%; năm 2008 là 6.034 hộ, chiếm 75%; năm 2009 là 5.898 hộ, chiếm 79%; năm 2010 là 5.676 hộ, chiếm 76%; năm 2011 là 5.813 hộ, chiếm 76% và năm 2012 kế hoạch giao 5.890 hộ, chiếm 77%. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục năm 2007 là 677 hộ, chiếm 12%; năm 2008 là 2.110, chiếm 35%; năm 2009 là 2.595 hộ, chiếm 44%; năm 2010 là 2.510 hộ, chiếm 44%; năm 2011 là 1.768 hộ, chiếm 30% và kế hoạch giao năm 2012 là 2.300 hộ/5.890 hộ, chiếm 39%.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phong trào đã nêu lên những tồn tại, khó khăn, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cũng như các giải pháp cụ thể cho những năm tiếp theo.

Cụ thể, hội nghị đã đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2015, toàn huyện phấn đấu mỗi năm tăng từ 1% trở lên số hộ đạt văn hóa; 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn; 98% gia đình dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 30% xã, thị trấn xây dựng được nhà văn hóa trung tâm; mỗi năm giảm từ 0,5- 1% tỷ lệ hộ nghèo…

Cũng tại hội nghị, các cá nhân, tập thể và gia đình văn hóa tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2007-2012 đã được UBND huyện trao tặng giấy khen.

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác