Kỳ Sơn (Hòa Bình): Gắn cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC với việc xây dựng nông thôn mới

(Cinet) - Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự tham gia nhiệt tình của người dân, những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVHƠKDC trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã đạt được những kết quả khích lệ.

Điểm mới trong thực hiện cuộc vận động tại Kỳ Sơn đó là, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” (TDĐKXDĐSVHƠKDC) với việc xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh. Mặt trận Tổ quốc huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) CVĐ và xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Hướng dẫn tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào, triển khai các văn bản của BCĐ TƯ; kiểm tra bình xét các danh hiệu văn hóa; xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, in ấn và cung cấp cho BCĐ các cấp trong huyện và xã biểu mẫu, bảng chấm điểm gia đình văn hóa (GĐVH), thôn, xóm tiên tiến, văn hóa, tổ chức các đoàn phúc tra, xét công nhận các danh hiệu văn hóa.

Để thực hiện được những mục tiêu và giải pháp đó, MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng người dân, hộ gia đình, KDC và toàn xã hội chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh. Xây dựng, triển khai kế hoạch chỉ đạo MTTQ cấp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người, mọi nhà. Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên, CBCNV và nhân dân phát huy ý thức tự lực, tự cường tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Vì vậy, CVĐ đã mang lại hiệu quả thiết thực, cán bộ và nhân dân toàn huyện phấn đấu ngày càng có nhiều gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, nhiều KDC, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu KDC văn hóa, cơ quan, trường học nâng cao tinh thần, vật chất của nhân dân ở cộng đồng KDC.

Theo số liệu thống kê, đến nay, toàn huyện đã có 5.757 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 75,38%; 11 KDC văn hóa, hơn 80% làng văn hóa, có trên 90% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa, 100% làng xây dựng quy ước và đưa vào thực hiện, hàng năm có 100% hộ đăng ký thi đua gia đình văn hóa.

Việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng có nhiều chuyển biến và được đông đảo nhân dân trong huyện đồng lòng hưởng ứng. Phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phong trào học tập, lao động, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt được phát động trên khắp địa bàn huyện,; hơn 50% số dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, đền ơn - đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được phát huy, khơi dậy tình làng, nghĩa xóm, tương thân - tương ái, góp phần phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, liên đoàn lao động mở các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 3.000 hội viên hội nông dân và tuyên truyền, phổ biến giáo dục, trợ giúp pháp lý cho 4.200 lượt hội viên nông dân. Đến nay đã giúp được 86 hộ thoát nghèo, xóa được 5 nhà tạm cho 5 hộ gia đình; xây dựng nhà đại đoàn kết cho 6/20 nhà cho các hộ gia đình trong diện chính sách.

Có thể nói, việc gắn kết cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC với phong trào xây dựng nông thôn mới ở Kỳ Sơn đã góp phần vào việc nâng cao, cải thiện đời sống văn hóa của người dân, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác