Kỳ Sơn (Hoà Bình): Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại Kỳ Sơn (Hoà Bình) đã thực sự đi vào chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức phong phú phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Kỳ Sơn (Hoà Bình): Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Phong trào không chỉ là tạo được lối sống văn hoá cho nhân dân, các cơ quan đơn vị, trường học mà còn góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà”.

Ngay từ khi phát động, phong trào đã nhanh chóng được nhân dân đón nhận, nhiệt tình hưởng ứng với mong muốn hướng tới xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Vấn - Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện cho biết: Chúng tôi xác định xây dựng quy ước nếp sống văn hoá là chỉ tiêu hàng đầu trong quá trình tổ chức cuộc vận động. Quy ước văn hoá thể hiện ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ Dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra.

Cho đến nay, 100% số xóm, thôn bản đã có quy ước nếp sống văn hoá, 100% số trường học xây dựng phong trào “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”. Ngoài ra, mặt trận còn phát động nhiều phong trào như “Người tốt, việc tốt”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”…  Những phong trào thi đua này đã thể hiện giá trị tinh thần, ý nghĩa giáo dục sâu sắc ở khu dân cư, có tác động trực tiếp đến hành vi, lối sống mỗi cá nhân.

Phong trào xây dựng “gia đình văn hoá” nhận được sự hưởng ứng và phấn đấu nỗ lực của mọi người, mọi nhà, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi giữa các hộ gia đình. Bình quân hàng năm có từ 4.000 đến 6.000 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hoá”, chiếm tỷ lệ từ 65% đến 75%, 44% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục. Năm 2010, huyện Kỳ Sơn phấn đấu có 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Các hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, điểm văn hoá khu dân cư; cùng đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo…. Hàng năm, 85/85 khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết tạo không khí vui tươi, sân chơi lành mạnh cho nhân dân. Đã có 55 làng (chiếm tỷ lệ 65%) đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, trong đó có 12 làng giữ vững danh hiệu làng văn hoá 10 năm liên tục. Hiện nay, toàn huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 65 nhà văn hoá xóm bản và đang tiếp tục hoàn thiện 5 nhà với tổng nguồn vốn xây dựng 6,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp được 4,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động huyện đã phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam làm tốt công tác tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thực hiện 5 tiêu chuẩn: “cơ quan, đơn vị có đời sống văn hoá tốt”. Từ đó đã có 16/24 cơ quan đơn vị doanh nghiệp và 33/33 trường học đạt chuẩn văn hoá. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được phát động rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, khu dân cư, cơ quan, trường học… Phong trào đã thu hút 8.100 người ( chiếm 26%) luyện tập thể thao thường xuyên, 1.500 hộ gia đình (chiếm 20%) đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, 65/85 làng có câu lạc bộ thể thao… Phong trào đã có những tác động tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đã tăng từ 3,5 triệu đồng/người/năm năm 2000 lên 11,4 triệu đồng/người/năm năm 2009, công tác y tế giáo dục được đầu tư nâng cao chất lượng, an ninh trật tự xã hội đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được sau 10 năm triển khai, phong trào đã bộc lộ một số vấn đề tồn tại cần được tập trung giải quyết, tháo gỡ. Phong trào chưa thật sự đồng đều, rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Một số địa phương do công tác tham mưu của cán bộ văn hoá còn chậm dẫn đến triển khai lúng túng, chưa đồng bộ. Việc bình xét hộ gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá chưa thực sự nghiêm túc, có nơi còn dễ dãi. Kinh phí cho hoạt động của phong trào còn eo hẹp, thiếu phương tiện thông tin cổ động…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, trong giai đoạn mới 2010 – 2015, Kỳ Sơn đặt ra mục tiêu tiếp tục phát triển phong trào theo cả chiều rộng và chiều sâu trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng. Phấn đấu đến năm 2015, toàn huyện sẽ có 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 74% số làng bản đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, 81% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hoá, 100% trường học giữ vững danh hiệu trường học văn hoá….

 

VA (tin từ HB)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác