Kỳ Sơn (Hòa Bình) xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” và đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của MTTQ các cấp nên CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với 6 nội dung phong phú đã huy động sức dân vì lợi ích của nhân dân đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các khu dân cư trong huyện. Thông qua CVĐ đã tạo được sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều phong trào đã phát triển mạnh mẽ được nhân dân động tình ủng hộ, cam kết thực hiện. Nhiều cơ quan, trường học  tổ chức cho CB, CNV-LĐ ký cam kết không vi phạm pháp luật, ma túy, mại dâm... ở nhiều khu dân cư đã huy động sức dân cùng với hỗ trợ của Nhà nước xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa, khu vui chơi giải trí của cộng đồng dân cư. Các cấp, ngành trong huyện đã triển khai, xây dựng các phong trào thi đua, góp phần động viên nhân dân thúc đẩy sản xuất, xóa đói - giảm nghèo, giữ gìn nếp sống văn hóa lành mạnh. Thông qua CVĐ đã giải quyết được những vấn đề bức xúc  của cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nên đã tạo tiền đề, điều kiện cho  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng vững chắc. Đồng thời mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Để cuộc vận động đi vào đời sống, hoạt động có nề nếp, gắn với  thực tiễn, các thôn, xóm, tổ dân cư trong huyện đã chủ động xây dựng các quy ước, hương ước văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 100% thôn xóm xây dựng được hương ước, quy ước, gần 5.890 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 79% tổng số hộ trong huyện, có 55 làng được công nhận làng văn hóa

CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” huyện Kỳ Sơn đã đi vào chất lượng, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

 

Theo HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác