Lạng Sơn: Bổ sung, xây dựng các thiết chế văn hoá-thể thao cơ sở

Tính đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng được 1.404 thiết chế văn hoá-thể thao cơ sở, trong đó có 55 nhà văn hoá xã, phường, thị trấn (đạt 24%), 149 sân chơi bãi tập (đạt 66%), 137 điểm bưu điện văn hoá xã (đạt 61%), 1063 nhà văn hoá thôn, bản, khối phố (đạt 46%).

Các thiết chế này đã đáp ứng một phần về địa điểm sinh hoạt, hội họp của tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân tại cơ sở; là nơi tổ chức sinh hoạt văn hoá, thể thao cộng đồng trên địa bàn dân cư, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xã, vùng biên giới của tỉnh. Thông qua hoạt động của thiết chế văn hoá-thể thao, người dân nắm bắt được các thông tin về kinh tế-xã hội, khoa học kỹ thuật, tham gia các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
Lạng Sơn phấn đấu trong hai năm 2009 và 2010 sẽ xây dựng mới 330 nhà văn hoá, 32 sân tập thể thao, nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra đến năm 2010 trên 60% thôn, bản , khối phố có nhà văn hoá, trên 80% xã, phường, thị trấn có sân tập thể dục thể thao.

Theo LS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác