Lạng Sơn: Những vấn đề đặt ra trong quản lý văn hóa cơ sở

Trong những năm qua việc xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) ở cơ sở, trong đó có khu vực nông thôn đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ.

Múa sư tử nét đẹp văn hóa ở các lễ hội Xứ LạngMúa sư tử nét đẹp văn hóa ở các lễ hội Xứ Lạng

Có được kết quả đó là nhờ những giải pháp đúng đắn của các cấp ngành hữu quan, sự nỗ lực, tự giác, cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân…

Nhìn chung phong trào XDĐSVH cơ sở ở các địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, làm cho văn hóa (VH) thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nông thôn, thiết thực góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mọi người đã thấy rõ hơn ý nghĩa, vai trò của việc quan tâm XDĐSVH đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú đời sống tinh thần. Biểu hiện cụ thể như, từ phong trào (PT) xây dựng Làng VH đã đem lại hiệu ứng tích cực như tình cảm làng xóm bền chặt hơn, nếp sống trọng đạo lý nghĩa tình được coi trọng; ý thức cộng đồng của nhân dân được nâng lên; vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; khơi dậy mạnh mẽ PT giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị VH truyền thống tốt đẹp trong làng bản, cộng đồng dân cư; tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu từng bước bị đẩy lùi, loại bỏ… Dịp tổng kết 20 năm (1989 – 2009) PT xây dựng làng VH vừa qua đã cho chúng ta một góc nhìn khá toàn cảnh về PT XDĐSVH ở nông thôn. Những kết quả đạt được như: các thôn bản được công nhận danh hiệu làng VH có tỷ lệ trung bình hộ GĐVH đạt trên 70%; làng VH thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đạt 84,3%; tỷ lệ làng VH làm tốt công tác hòa giải ở cộng đồng là 85,3%…. là những con số cho thấy sự nỗ lực của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân.

    
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong thực tế vẫn đang đặt ra một số vấn đề cho công tác quản lý VH ở nông thôn. Cụ thể như, vấn đề tổ chức, quản lý các hoạt động của nhà VH thôn bản và các thiết chế VH khác; quan tâm thúc đẩy VH đọc ở nông thôn với việc sử dụng các tủ sách cộng đồng, tủ sách pháp luật của xã; vấn đề vui chơi giải trí ở nông thôn hiện nay; rồi việc phát triển các làng VH thành những điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn; công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di sản VH của dân tộc, quê hương; phát triển làng nghề truyền thống; tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng làng VH – làng sức khỏe… Thật vậy, những vấn đề trên rất cần có sự đầu tư nghiên cứu nhiều hơn nữa để có các giải pháp phù hợp đảm bảo cho PT XDĐSVH ở nông thôn phát triển bền vững, nâng cao được cả về số lượng và chất lượng.

     
Trong thời gian tới, thiết nghĩ, các cấp, ngành hữu quan cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tiêu chí của PT “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” một cách sâu rộng hơn nữa bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm khu vực nông thôn, đặc điểm dân cư… Lấy phương châm, phát huy tinh thần chủ động của địa phương, cơ sở và  sự tự giác của mỗi người dân, hộ gia đình trên địa bàn là chính. Riêng, đối với vấn đề quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà VH thôn bản thì cần chủ động xây dựng quy chế, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn ra quyết định công nhận, gắn với việc thực hiện quy ước, hương ước. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa xây dựng thiết chế VH; phát động PT sáng tạo, đề xuất các hoạt động VHVN bổ ích, ý nghĩa như thành lập các đội văn nghệ, câu lạc bộ VH trên cơ sở giữ gìn và phát huy những nét đẹp VH giàu bản sắc của quê hương, dân tộc. Mà cách làm như của xã Hải Yến (Cao Lộc) chẳng hạn chính là một minh chứng. Đó là phát động các thôn trong xã sưu tầm, chép lại các làn điệu, các bài hát sli, lượn; thành lập các đội múa sư tử phục vụ cho các hoạt động VH…

    
Về phía cán bộ chuyên trách cũng cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới hoạt động tổ chức, quản lý của mình, mạnh dạn áp dụng các mô hình VH vào địa bàn cụ thể; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, tổ chức đoàn thể để tạo ra hiệu quả vận động, tuyên truyền đồng bộ. Mặt khác, cán bộ quản lý VH cũng cần chủ động phát hiện những bất cập trong quá trình  triển khai PT, kịp thời đề xuất ý kiến để có sự điều chỉnh, bổ sung hợp lý với tình hình thực tiễn, nhu cầu hưởng thụ VH ngày càng cao của nhân dân.

 
Theo LS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác