Lạng Sơn: Tổng kết 20 năm xây dựng Làng văn hoá

Chiều 16/9/2009, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng Làng văn hoá (1989-2009). Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố đã đến dự.

Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đặc biệt là phong trào xây dựng Làng văn hoá đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp của thành phố Lạng Sơn quan thâm triển khai thực hiện. Phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phong trào đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm đổi mới bộ mặt nông thôn, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua 20 năm thực hiện phong trào xây dựng Làng văn hoá, trên địa bàn 3 xã của thành phố, đời sống kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, phong trào xã hội hoá xây dựng cơ sở vật chất và môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đẩy mạnh. Năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo của 3 xã chỉ còn 0,41%, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá là 90,71%, tỷ lệ làng văn hoá đạt 13,3%, khu dân cư tiên tiến đạt 80%. Tới nay, 100% các thôn đều có điện lưới quốc gia, có nước sạch sinh hoạt, 90% số hộ có phương tiện nghe nhìn và cơ bản đã xoá xong nhà tạm, nhà dột nát.

Tại hội nghị, UBND thành phố Lạng Sơn đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Làng văn hoá.

 

Theo LS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác