Lào Cai: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư giai đoạn 2011 – 2015

(Cinet) – UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 294-QĐ/TU phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu giai đoạn 2011 - 2015".

Lào Cai: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư giai đoạn 2011 – 2015 - ảnh 1

Theo đó, Đề án "Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu giai đoạn 2011 - 2015" hướng tới mục tiêu tổng quát đó là: Huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dlrmg khu dân cư (thôn, làng, bản, tổ dân phố) đoàn kết, tương trợ, cải tạo tập quán lạc hậu xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015 giảm cơ bản các tập quán lạc hậu, từng bước hình thành những nếp sống văn minh phù hợp thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tại khu dân cư, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào đời sống của nhân dân, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong khu dân cư; tạo sự đồng thuận của nhân dân vào thực hiện các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Vận động nhân dân phấn đấu vươn lên thực hiện xóa đói, giảm nghèo; không di cư tự do; không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; hạn chế tối đa việc cúng, bói để chữa bệnh, xóc thẻ, lên đồng; tăng cường xây dựng khu dân cư văn hóa và gia đình văn hoá.

Về các mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn 2011 – 2015, đề án hướng tới các mục tiêu như: 100% khu dân cư xây dựng và tổ chức thực hiện quy ước, hương ước trong đó: 90% số thôn, bản, xã; 8 5% số hộ thực hiện tốt các quy định nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang; Có ít nhất 82% hộ, 60% số thôn, bản, tổ dân phố (khu dân cư) đạt tiêu chuẩn văn hóa; Giảm hộ nghèo tại các khu dân cư từ 3-5%/năm, riêng các xã thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 phấn đấu giảm từ 5 – 6%năm; Nâng số hộ gia đình có nhà vệ sinh hợp vệ sinh từ 37. 388 hộ (33%) năm 2011   lên 85.06 5 hộ (75% )vào năm 2015; Nâng số hộ dân có chuồng nhốt gia súc hợp vệ sinh từ 14.685 hộ (18,39%) năm 2011 lên 31.940 hộ (40%) năm 2015; vận động nhân dân không thả rông gia súc. Khuyến khích các hộ xây dựng nhà vệ sinh gắn liền với chuồng gia súc và hầm BIOGA; Triển khai thành lập tổ tự quản để bảo dưỡng, sửa chữa các công trình được Nhà nước đâu tư trên địa bàn phục vụ dân sinh để đến năm 2015 có từ 50 - 65 % thôn bản có lập tổ tự quản bảo dưỡng, sửa chữa các công trình được Nhà nước đầu tư; 35 xã thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2015 phải đạt được các tiêu chí trên.

Để đạt được các mục tiêu trên đây, trong giai đoạn 2011-2015, các cơ quan, ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Thứ nhất: Tăng cường đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá. Ở khu dân cư trên cơ sở 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” lồng ghép với nội dung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và ùng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị lững mạnh; Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng ; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa", "Tương thân, tương ái".

Thứ hai: Vận động nhân dân cải tạo các tập tục lạc hậu trên cơ sở tổ chức thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cụ thể là:

Trong việc tang: Phải được tổ chức theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ khác có liên quan. Làm thủ tục khai tử theo quy định của pháp luật. Vận động gia đình không để thi hài quá 48 tiếng trong nhà; thi hài phải được đưa vào áo quan và chôn sâu xuống dưới mặt đất ít nhất là 1m; đối với người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm thời gian quan thi hài không được quá 24 giờ kể từ khi chết; không tổ chức ăn nhiều bữa trong đám tang. Không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 10 giờ đêm, không sử dụng âm thanh quá mức quy định. Không rải các loại tiền, vàng mã trên đường đưa tang. Xoá bỏ các hủ tục mê tín lạc hậu. Việc vận chuyển thi hài, hài cốt (trong trường hợp vận chuyển từ nơi này đến nơi khác) phải đảm bảo theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; thời gian từ khi chôn cất đến khi cải táng không dưới 36 tháng. Các địa phương phải quy hoạch phần đất để làm nghĩa trang nhân dân đảm bảo theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và thuận tiện cho việc đưa tang.

Trong việc cưới: Việc cưới phải được tổ chức theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc tổ chức lễ cưới phải thực hiện theo các quy định sau: Đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình, tránh phô trương, lãng phí âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 10 giờ đêm, không dùng âm thanh quá với mức quy định. Khuyến khích thực hiện các hoạt động dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc cưới; không sử dụng thuốc lá trong đám cưới. Vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong việc cưới như: Không cưới tảo hôn, kết hôn cùng hoặc cận huyết thống; bỏ tục kẻo vợ; không thách cưới, không ăn uống nhiều ngày, nhiều bữa trong đám cưới.

Vận động nhân dân làm nhà vệ sinh, ăn ở hợp vệ sinh: Vận động nhân dân làm các công trình vệ sinh gia đình theo tiêu chuẩn của ngành y tế. Thực hiện vệ sinh xung quanh nhà và vệ sinh thôn bản, vệ sinh nguồn nước, vệ sinh các nơi cộng cộng, sắp xếp nhà ở gọn gàng, ngăn nắp. Nâng cao nhận thức của nhân dân về ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh gia đình và vệ sinh khu dân cư.

Vận động nhân dân làm chuồng nuôi, nhốt gia súc hợp vệ sinh: Tuyên truyền vận động các hộ gia đình nhân dân không thả rông gia súc, tăng cường trồng cỏ để làm thức ăn cho gia súc. Các hộ chăn nuôi gia súc làm chuồng nuôi, nhốt gia súc để bảo vệ đàn gia súc; di chuyển chuồng gia súc ra xa nhà.

Đẩy lùi tình trạng mê tín dị đoan: Vận động nhân dân khi ốm đau phải đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế và vận động các thành phần không thuộc đối tượng được trợ cấp bảo hiểm y tế mua thẻ bảo hiểm để khám, chữa bệnh. Vận động phụ nữ có thai đến các cơ sở y tế để khám thai định kỳ, tiêm phòng vác xin và sinh nở tại cơ sở y tế. Vận động cho trẻ em đi tiêm chủng và uống thuốc phòng bệnh theo quy định. Đồng thời hạn chế tình trạng mê tín, dị đoan tại các lễ hội truyền thống và trong sinh hoạt tín ngưỡng. Phát huy tính tích cực trong đồng bào để khắc phục tình ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, hướng dẫn nhân dân thực hiện chi tiêu có kế hoạch và bảo vệ khai thác có hiệu quả các công trình đã được đầu tư: Vận động nhân dân tăng cường lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, mạnh dạn áp dụng các phương thức chuyển đổi mô hình, biện pháp sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, thoát đói, thoát nghèo và phấn đấu trở thành hộ có đời sống kinh tế khá, giàu. Tăng cường động viên các hộ nghèo đói tự lực vươn lên, tránh tình trạng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng; vận động nhân dân thực hiện chi tiêu có kế hoạch, hướng dẫn các gia đình ở vùng cao chủ động bố trí, thu xếp nhà ở ngăn nắp, gọn gàng, mua sắm được các đồ dùng trong gia đình cần thiết như có bàn ghế học tập cho trẻ em, bàn ghế tiếp khách, bàn ghế ăn cơm trong gia đình sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Tuyên truyền vận động các thôn, bản, nhóm hộ chủ động bảo vệ các công trình được đầu tư trên địa bàn. Thành lập tổ tự quản để bảo vệ, khai thác các công trình do nhân dân tự bảo vệ.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác