Lào Cai: Những kết quả trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

(Cinet) – Theo báo cáo của Ngành VHTTDL Lào Cai, trong 9 tháng đầu năm 2012, ngành đã đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xây dựng đời sống văn hoá, thể thao ở khu dân cư và đạt được những kết quả ghi nhận.

Chín tháng đầu năm, ngành VHTTDL Lào Cai đã tăng cường các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ở cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Cụ thể là, toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm buổi văn nghệ quần chúng và hàng trăm giải thể thao với những môn thi đấu như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, các môn thể thao dân tộc, đặc biệt tập trung trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn hay các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương. Trong dịp đón Xuân 2012, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều tổ chức "Đêm văn nghệ Mừng Đảng, mừng Xuân"; nhiều hoạt động văn hoá thể thao như hái hoa dân chủ, tung còn, chọi gà, thi đấu bóng bàn, cờ tướng, đu quay, đêm thơ, chiếu phim v.v ....Có trên 50 lễ hội đầu xuân được tổ chức liên tục từ ngày mùng 2 Tết đến 15 tháng Giêng với nội dung phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như :"Lễ hội xuống đồng", “Hội Gầu tào”, “Hội hát giao duyên dân tộc Dao”, "Lễ hội Say Sán" , “Lễ hội Đền Thượng 2012”…Trên toàn tỉnh hiện có trên 850 thôn bản, tổ dân phố có đội thể thao, trên 700 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, tích cực.

Theo số liệu báo cáo tại hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, thì tính đến năm 2011, trên địa bàn toàn tỉnh có 97.920 hộ gia đình văn hóa (đạt 69,8%); 1,143 làng, bản, tổ dân phố văn hóa (đạt 52,3%); 1.328 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 99,6% khu dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước; 977 thôn bản có nhà văn hóa....

Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa xã, thôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia hoạt động, sáng tạo, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh đạt 82% gia đình văn hóa; 60% số thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 95% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 35 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 xây dựng được thiết chế Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã...

Hội nghị đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào năm 2012 và nhiệm vụ cả giai đoạn 2011-2015. Ban chỉ đạo Phong trào của 9 các huyện, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề xuất các nội dung liên quan trực tiếp tới công tác triển khai thực hiện phong trào ở địa phương như: tiêu chuẩn xây dựng thiết chế văn hóa xã, thôn ở các xã nông thôn mới, cải tạo các tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, vấn đề vệ sinh môi trường, việc thực hiện hương ước, quy ước khu dân cư, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp…

Có thể nói, với những cố gắng nỗ lực của toàn ngành VHTTDL cùng sự tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân đã góp phần đưa phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát triển lên một bước mới cả về mặt số lượng và mặt chất lượng.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác