Lập Tổ biên tập Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

(Cinet) – Quyết định 1263/QĐ-BVHTTDL vừa được Bộ VHTTDL ban hành ngày 5-4 nhằm phê duyệt soạn thảo và thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Quyết định trên được căn cứ vào Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020 và một số văn bản liên quan.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Bộ cũng quyết định thành lập Tổ biên tập dự thảo Thông tư gồm các đồng chí: ông Trần Minh Chính (Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở) làm Tổ trưởng; ông Ngô Hoài Chung (Phó Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở) làm Tổ phó, bên cạnh đó sẽ có thêm 11 Ủy viên.

Tổ biên tập có trách nhiệm soạn thảo dự thảo Thông tư, tổ chức lấy ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

L.S

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác