Lương Sơn (Hòa Bình): Những kết quả đáng ghi nhận trong cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC

(Cinet) - Vừa qua, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân dư (TDĐKXDĐSVHƠKDC) giai đoạn (1995 - 2010).

Theo đó, 15 năm qua (1995 - 2010), cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC đã được triển rộng khắp trên địa bàn huyện và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và xây dựng nông thôn văn hoá đã phát triển rộng khắp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Hiện, bình quân thu nhập đầu người của huyện đạt 13,6 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 7%. Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, được đông đảo nhân dân tham gia tích cực. Đến năm 2009, toàn huyện có 187/187 xóm, bản, KDC đăng ký văn hoá, trong đó có 71,1% xóm, bản, KDC đạt văn hoá. Trong số 20.076 hộ đăng ký gia đình văn hoá có trên 16.000 hộ đạt gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 76,64%, 85,7% cơ quan đạt cơ quan văn hoá, 95,6% trường học đạt trường học văn hoá. Nhân dân các dân tộc huyện đã đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc như quyên góp, ủng hộ, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách... được nhân dân các KDC hưởng ứng.

Từ những kết quả đạt được, Uỷ ban MTTQ huyện Lương Sơn đã đề ra phương hướng trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC”: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động trong nhân dân về CVĐ; Phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện CVĐ đạt hiệu quả cao’ xây dựng quy chế phối hợp triển khai có hiệu quả, kiện toàn BCĐ các cấp trên địa bàn dân cư; Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ.

Dịp này, UBND huyện Lương Sơn đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động (TDĐKXDĐSVHƠKDC) giai đoạn (1995 - 2010).

 

HN (tin từ HB)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác