Mai Châu (Hòa Bình): Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (Khóa VIII)

(Cinet) – Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Vừa qua, Đảng ủy huyện Mai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 15 năm triển khai thực hiện (1997-2012), toàn huyện đã có 7200/11794 gia đình văn hóa, 619 lượt cơ quan, 571 lượt trường học văn hóa; 75,3% gia đình, 86,4% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa; 23 xã, thị trấn, 138/168 khu dân cư xây dựng được các hương ước, quy ước văn hóa, 81,88% xóm bản có nhà văn hóa…

Bên cạnh đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc được bảo tồn và phát triển, đồng thời nếp sống văn hóa mới đã được hình thành. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã được các thôn xóm, khu phố hưởng ứng tích cực. Phần lớn những đám cưới trên địa bàn huyện được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, chấp hành luật hôn nhân gia đình, thực hiện đăng ký kết hôn và trao giấy đăng ký kết hôn đúng luật. Việc tang tại các xóm bản cơ bản được thực hiện theo nghi thức mới, nhưng vẫn bảo tồn được những nét đẹp truyền thống của từng dân tộc, thể hiện tình cảm tiếc thương của người sống với người đã khuất. Nhiều tục lệ lạc hậu đã giảm và cơ bản xoá bỏ. Việc tổ chức lễ hội được thực hiện đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hoạt động mê tín dị đoan được phát hiện và xử lý kịp thời, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá tâm linh gắn với tham quan du lịch và hưởng thụ văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí của đông đảo nhân dân trong huyện và du khách…

Tại hội nghị, Huyện ủy Mai Châu đã tặng giấy khen 10 tập thể, 12 cá nhân và đề nghị tỉnh khen 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác