Nam Định: Những kết quả ghi nhận sau 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) – Qua 10 năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Nam Định đã tạo ra sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy tính tích cực sáng tạo của xã hội góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, thực hiện tốt công tác xã hội hóa.

10 năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào từ tỉnh đến cơ sở luôn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa, TDTT, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát huy thuần phong mỹ tục, bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tai, tệ nạn xã hội; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân vừa hưởng thụ, vừa tham gia sáng tạo các giá trị văn hoá mới. Tuy mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh có cách làm riêng, nhưng đều đạt mục tiêu chung đó là huy động được sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; xây dựng Làng văn hóa, Khu dân cư tiên tiến, Khu phố văn hóa gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị và bản sắc văn hoá truyền thống địa phương; xây dựng gia đình văn hoá đi đôi với các phong trào “Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các tai tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, trật tự xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.583 xóm, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa; 398.500 Gia đình văn hóa; 1.782 cơ quan, trường học đạt danh hiệu Nếp sống văn hóa; 27,5% dân số thường xuyên tập luyện TDTT; có 179 NVH xã, phường, thị trấn, 1.568 NVH làng, thôn, xóm; 2.580 CLB tập luyện TDTT. Kết quả qua 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở Nam Định đã tạo ra sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy tính tích cực sáng tạo của xã hội góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, thực hiện tốt công tác xã hội hóa. Trong đó, các phong trào xây dựng Làng văn hóa, Gia đình văn hóa, Khu dân cư tiên tiến, đơn vị, cơ quan có Nếp sống văn hóa ngày càng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về cả nhận thức và hành động. Qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các tai tệ nạn xã hội… góp phần củng cố hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Với những thành tích đã đạt được, tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vừa qua, tỉnh Nam Định có 9 tập thể, cá nhân được tuyên dương, gồm: 01 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba đó là xóm 8 xã Hải Bắc (Hải Hậu); 08 tập thể, cá nhân được Bộ VHTTDL tặng Bằng khen: Thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng); khu Rạng Đông, xã Nam Thanh (Nam Trực); thôn Lũ Phong, xã Yên Ninh (Ý Yên); Phòng Văn hóa Thông tin huyện Vụ Bản; Trường THPT Giao Thủy, Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy); Cty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân Châu (Xuân Trường); ông Lê Vũ Đạo, phường Vị Xuyên (TP Nam Định); ông Trương Văn Dần, xã Trực Nội (Trực Ninh). Đây là những điển hình tiên tiến trong phong trào TDĐKXDĐSVH, có sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp tại Nam Định cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong toàn xã hội về mục tiêu, hiệu quả của toàn phong trào. Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về văn hoá và xây dựng đời sống văn hoá. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ thường xuyên, thống nhất và hiệu quả của các ngành, đoàn thể thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ tỉnh đến cơ sở. Đa dạng hóa nội dung, phương thức tập hợp quần chúng phù hợp với tính chất, đặc điểm ở các khu vực, vùng miền. Tăng cường nguồn lực phát triển phong trào, huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng làng văn hoá. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phong trào xây dựng làng văn hoá, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng làng văn hoá, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, thành tích, kiên quyết không công nhận lại các làng văn hoá không đạt tiêu chuẩn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong việc lồng ghép thực hiện các nội dung tiêu chí chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng phong trào. Khơi dậy, phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình đăng ký và phấn đấu xây dựng gia đình văn hoá; ý thức và trách nhiệm tự quản cộng đồng của các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư, phấn đấu giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng danh hiệu “Làng văn hoá”, “Khu phố văn hoá”, “Gia đình văn hoá”.

 

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác