Nam Đinh: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Ngày 21/10, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 – 2010.

Nam Đinh: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, Sở VHTTDL Nam Định; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, phòng VHTT; đại diện các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2000-2010.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Đức Long, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Nam Định trình bày báo cáo kết quả phong trào TDĐKXDĐSVH trong giai đoạn 2000 – 2010 vừa qua. Báo cáo nêu rõ, từ năm 2000 đến nay, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Nam Định luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ban Chỉ đạo phong trào từ tỉnh đến cơ sở luôn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa, TDTT, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát huy thuần phong mỹ tục, bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tai, tệ nạn xã hội; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia sáng tạo các giá trị văn hoá mới. Trong đó, các nội dung phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, đơn vị, cơ quan có nếp sống văn hóa ngày càng đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về cả nhận thức và hành động, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua 10 năm triển khai phong trào, toàn tỉnh hiện có 1456 xóm, thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa; 370.126 Gia đình văn hóa; 1673 cơ quan, trường học đạt danh hiệu Nếp sống văn hóa; 1850 Khu dân cư tiên tiến, 1456 Khu dân cư văn hóa. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng. Tính đến năm 2010 có 10/10 huyện có trung tâm văn hoá. Có 179/229 nhà văn hoá xã, phường, thị trấn (đạt 78,1%); 1.568/3.682 nhà văn hoá làng, thôn, xóm, khối phố (đạt 38,8%).

Từ những kết quả đã đạt được, để nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trong giai đoạn mới, Ban Chỉ đạo phong trào của tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hoạt động tích cực của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phong trào. Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ sở; huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nam Định đã trao tặng Bằng khen cho 50 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

 

TH (tin từ NĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác