Nam Lợi (Nam Định): Huy động các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa

(Cinet) -Với phương châm “Lấy sức dân xây dựng đời sống văn hóa cho dân”, những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã Nam Lợi (Nam Trực, Nam Định) đã và đang huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa.

Làng văn hoá Duyên Hưng, xã Nam Lợi (Nam Trực) hôm nay.Làng văn hoá Duyên Hưng, xã Nam Lợi (Nam Trực) hôm nay.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

Nam Lợi là vùng đất cổ với những phong tục tập quán, truyền thống hiếu học, tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết xóm giềng. Phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, cán bộ, nhân dân xã Nam Lợi đang nỗ lực vươn lên xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH) cơ sở, tạo động lực cho kinh tế phát triển. Xã đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng ĐSVH; chỉ đạo các thôn làng thành lập Ban vận động xây dựng ĐSVH cơ sở, trong đó trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa. Ban vận động các thôn xóm xây dựng quy ước xây dựng gia đình văn hóa, hằng năm tiến hành bình xét và tôn vinh các hộ tiêu biểu. Hằng năm, toàn xã có 70-80% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. BCĐ xây dựng ĐSVH của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân thấy được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa, từ đó tích cực xây dựng, thực hiện quy ước, thường xuyên động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực vào phong trào. Nhiều năm qua, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở Nam Lợi luôn được duy trì, góp phần giữ vững an ninh nông thôn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, các hủ tục. Cùng với xây dựng nếp sống văn hóa, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường tại các trường học, trạm y tế xã và nhà văn hoá các thôn làng, gắn phong trào xây dựng ĐSVH với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhờ công tác tuyên truyền vận động đã huy động được sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, tạo ra môi trường sống trong lành. Đến nay, 100% đường giao thông các thôn, xóm của xã đã được bê tông hóa và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cống thoát nước. Các gia đình đã xây dựng được các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ. 100% thôn, xóm không có người trong độ tuổi lao động mù chữ, trẻ em đến tuổi được đi học. Phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã phát triển mạnh với nhiều dòng họ tiêu biểu được nhận bức trướng khuyến học, khuyến tài như dòng họ Hoàng thôn Liên Bách, dòng họ Trần thôn Duyên Hưng, dòng họ Vũ thôn Ngọc Tỉnh, dòng họ Trần, Vũ thôn Bằng Hưng. Hằng năm xã có nhiều học sinhthi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Toàn xã đã có 7/14 làng, thôn được công nhận “Làng văn hóa”. Tại các làng văn hóa của xã nhiều năm qua không có tệ nạn xã hội; việc cưới, việc tang, lễ hội đã loại bỏ được các nghi lễ rườm rà, hủ tục mê tín dị đoan, hạn chế việc ăn uống linh đình trong việc cưới, việc tang.

Tính đến thời điểm này, hầu hết các thôn, xóm trong xã đều đã xây dựng được nhà văn hóa. Nơi đây thường xuyên diễn ra các buổi sinh hoạt hội họp, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, ch  ính sách pháp luật của Nhà nước, chuyển giao tiến bộ KHKT trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế tới mọi người dân. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Nhiều CLB TDTT được hình thành như: CLB dưỡng sinh, cầu lông, bóng chuyền của thôn Duyên Hưng, Liên Bách; CLB thơ văn của thôn Nam Hưng, Vĩnh Thượng thường xuyên hoạt động.

CN (tin từ NĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác