Nam Sách (Hải Dương): Điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Là huyện có phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở khá sớm trong tỉnh Hải Dương, đến nay, hơn một nửa trong tổng số 102 làng, khu dân cư (KDC) trong huyện Nam Sách đã đạt danh hiệu văn hoá, 100% số xã, thị trấn đã có làng văn hóa. Bên cạnh đó, 74 cơ quan, đơn vị của huyện cũng đạt danh hiệu này. Toàn huyện có trên 25.500 gia đình được công nhận gia đình văn hoá, tạo nền tảng vững chắc cho phong trào xây dựng làng văn hoá phát triển mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Sách cho biết: huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn xây dựng đời sống văn hoá với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao vai trò, vị trí của cán bộ thôn, khu dân cư trong việc lãnh đạo và vận động nhân dân hưởng ứng phong trào. Đồng thời biết khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng cơ sở, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ... Các cấp, các ngành kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt, đồng thời công khai phê bình và có biện pháp xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm.

Ở Nam Sách, các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”... đạt kết quả tốt. Huyện đã xây và sửa chữa được 238 ngôi nhà, cùng 95 công trình phụ thiết yếu trị giá trên 2 tỷ đồng; vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 351,8 triệu đồng. Trong phong trào thi đua xây dựng người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, huyện Nam Sách có 9 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 23 tập thể và 46 cá nhân được được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của các cấp Trung ương và địa phương.

Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Nam Sách thực hiện tốt việc cưới, việc tang theo nếp sống mới trong nhân dân; đầu tư, vận động xã hội hóa xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa như: nhà văn hóa, tủ sách, điểm sinh hoạt văn hóa công cộng... Đến nay có 91 trong tổng số 102 thôn, KDC đã xây dựng được nhà văn hóa (đạt gần 90%); trong đó có 85,3% số thôn, KDC có sân chơi, bãi tập thể dục, thể thao và hơn 88% số thôn, KDC có tủ sách. Toàn huyện đã thành lập 160 đội, câu lạc bộ văn hoá - văn nghệ, tổ thơ; 100% số xã, thị trấn có đội văn nghệ truyền thống... thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, hoạt động lễ hội được duy trì và trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của mỗi người dân. Ngoài phần lễ được tổ chức trang nghiêm, phần hội cũng được tổ chức sôi nổi bằng nhiều trò chơi dân gian truyền thống. Huyện tăng cường giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn nhân dân loại bỏ những trò chơi ăn tiền, mê tín dị đoan, bảo vệ các thuần phong mỹ tục, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá và tâm linh tín ngưỡng cho mọi người dân.

Nhờ nhận thức được ý nghĩa thiết thực của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nên Nam Sách hiện không còn hộ đói, chỉ còn 6,8% số hộ nghèo. Tất cả các hộ đều có nhà mái ngói hoặc cao tầng kiên cố, hầu như các hộ đều có phương tiện nghe, nhìn. Tình hình an ninh trật tự, xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

 

Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác