Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại Bắc Giang

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại Bắc Giang - ảnh 1
Hội nghị triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH. (Ảnh: internet)
(Cinet)- Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Bắc Giang ngày càng có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả cả về chất và lượng của phong trào, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của địa phương.
Những chuyển biến tích cực
Trong những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã được triển khai rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp mọi nẻo đường. Năm 2015, toàn tỉnh có 86,2% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 71% làng, bản, tổ dân phố văn hóa; 46% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 19% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (19,1%); 75% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổng số nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh là 2.415 nhà;…Như vậy, các chỉ tiêu này đều có sự gia tăng về mặt số lượng.
Bên cạnh các tiêu chí danh hiệu, việc thực hiện các phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào học tập, lao động, sáng tạo; Xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã và đang ngày càng đi sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều mô hình mới xuất hiện trong phong trào như “ làng văn hóa điển hình”, “ làng văn hóa xanh - sạch - đẹp”, “làng văn hóa không ô nhiễm môi trường”, “làng văn hóa không có tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình”, “làng văn hóa nông thôn mới”… Nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân được nâng lên rõ rệt, công tác xã hội hóa văn hóa thông tin được thực hiện có hiệu quả, các biện pháp tuyên tuyền, vận động được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bộ mặt nông thôn được thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và đổi mới, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn, các chính sách về kinh tế, giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo,… đã thực sự đi vào cuộc sống với những kết quả cụ thể, thiết thực. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các địa phương đã đã chủ động phát huy các nguồn lực trong dân. Nhiều xã, thôn đã tự khai thác, tự tìm cách tạo nguồn kinh phí mà không ỷ lại, trông chờ sự tài trợ của Nhà nước.
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, là công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày tết dương lịch, ngày lễ lớn trong năm. Từ thực hiện văn minh, đúng theo quy định trong việc cưới, việc tang đến phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, quyên góp xây dựng quỹ khuyến học, nhà văn hóa, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", đồng bào bị thiên tai… được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng.
Tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa
Bên cạnh việc nâng cao về mặt số lượng các danh hiệu văn hóa trong toàn tỉnh, ban chỉ đạo phong trào còn chú trọng đẩy mạnh chất lượng, tránh tình trạng chạy theo thành tích, góp phần tạo chiều sâu phát triển cho phong trào.     
Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được quán triệt tới từng cấp, từng ngành. Đối với các cơ quan ban ngành cần gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng cơ quan văn hóa. Nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa được quan tâm chỉ đạo, chú trọng đến chất lượng thực sự của phong trào, không làm ồ ạt, chạy theo thành tích. Các tiêu chí để bình xét danh hiệu được xây dựng đã đem lại tính khách quan, trung thực, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân đóng góp ý kiến cụ thể vào từng tiêu chí và tự nguyện đăng ký tham gia. Việc đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa cũng luôn được quan tâm thông qua việc ban hành các nội quy, quy chế và hệ thống quy ước, đưa việc xây dựng các danh hiệu văn hoá thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ban chỉ đạo phong trào trong toàn tỉnh còn đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các danh hiệu văn hóa như: Kiện toàn BCĐ các cấp, tăng cường phối hợp giữa các ngành thành viên trong rà soát, kiểm tra, đôn đốc, bình xét danh hiệu văn hóa; chú trọng xây dựng, sửa đổi, bổ sung, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, nếp sống văn hóa công sở; tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu; tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở; chỉ đạo nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào.
Với những nỗ lực trên, cùng với sự hưởng ứng của nhân, phong trào TDĐKXDĐSVH đã đi vào đời sống xã hội, trở thành một điểm sáng văn hóa có sức lan tỏa rộng lớn đến mọi quần chúng. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những thành tích đã dạt được, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nếp sống văn minh gắn với xây dựng gia đình văn hóa, tạo sự đồng thuận trong đời sống nhân dân, ban chỉ đạo phong trào sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ các văn bản  của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn.
D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác