Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa cấp huyện

(Cinet) – Vừa qua, tại Lạng Sơn, Cục VHCS (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị - Hội thảo về Trung tâm Văn hóa cấp huyện khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị - Hội thảo. (Ảnh:VHCS)Toàn cảnh Hội nghị - Hội thảo. (Ảnh:VHCS)

Tham dự Hội nghị - Hội thảo gồm có trên 200 đại biểu là lãnh đạo Sở VHTTDL, Trưởng, phó phòng nghiệp vụ thuộc các Sở VHTTDL, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố;  lãnh đạo UBND các quận, huyện, lãnh đạo Trung tâm văn hóa quận, huyện của 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).

Tại Hội nghị - Hội thảo các đại biểu khẳng định hệ thống thiết chế văn hóa cấp huyện là bộ phậm quan trọng trong hệ thống thiết chế văn hóa của cả nước; là công cụ tuyên truyền, vận động sắc bén, sâu rộng tại cơ sở của Đảng, Nhà nước.

Hiện nay cả nước có 541/697 trung tâm văn hóa và trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện. Bằng các biện pháp và phương thức hoạt động văn hoá, nghệ thuật, các Trung tâm Văn hóa cấp  huyện đã thực hiện các chức năng chủ yếu của mình: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Hướng dẫn phương pháp công tác cho cơ sở; Tổ chức các hoạt động tại chỗ với các loại hình câu lạc bộ; các lễ hội; giáo dục trực quan; văn nghệ quần chúng; mở các lớp năng khiếu; tổ chức vui chơi giải trí…phục vụ  cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, khá nhiều trung tâm văn hóa cấp huyện hoạt động còn nhiều khó khăn; kinh phí hoạt động hạn hẹp; đội ngũ cán bộ văn hóa vừa thiếu, vừa yếu...

Để khắc phục thực trạng trên đây, các tham luận tại hội nghị cho rằng: Cần hoàn thiện hệ thống thiết chế và thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng bộ quy chuẩn quốc gia cho thiết chế văn hóa cấp huyện về quy mô xây dựng, trang thiết bị, bộ máy, kinh phí và nghiệp vụ. Trước mắt, cần chú trọng đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống nhà văn hóa; bộ máy tổ chức hoạt động theo nguyên tắc chuyên nghiệp hóa; dịch vụ văn hóa theo cơ chế thị trường; xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất… Bên cạnh đó, một số giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng, củng cố và phát triển hệ thiết chế văn hóa cấp huyện đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân; đào tạo hạt nhân, hướng dẫn các hoạt động cho thiết chế văn hóa ở cơ sở góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương cũng đã được các đại biểu nêu lên tại hội nghị.
Được biết, sau khu vực phía Bắc, Hội nghị - Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm văn hóa cấp huyện khu vực phía Nam sẽ được tổ chức tại TP.HCM.

 

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác