Ngân Sơn - Bắc Cạn: Chung sức xây dựng thôn, bản văn hoá

Xác định phong trào “xây dựng thôn, bản, tổ phố văn hoá” là nhiệm vụ trọng tâm của phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và huy động sự tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

Trong những năm qua, thông qua phong trào này đã tạo bước chuyển biến về nhận thức trong cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình để xây dựng gia đình, làng, bản thực sự phát triển làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương. Nếu như Mặt trận tổ quốc huyện đã tích cực vận động quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khu dân cư tiên tiến, văn hoá; triển khai nhiều phong trào “người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, phát động các phong trào quên góp ủng hộ trong các hoạt động nhân đạo từ thiện thì với chức năng, nhiệm vụ của mình Hội phụ nữ huyện cũng phát động phong trào “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc.

Hội Nông dân huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “sản xuất kinh doanh giỏi” vận động hội viên ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từng bước vươn lên thoát khỏi đói nghèo...Trên tinh thần đó, mỗi ngành, mỗi đơn vị đã gắn phong trào với chức năng nhiệm vụ của mình để vận động các hộ gia đình đoàn kết, giúp đỡ nhau xoá đói, giảm nghèo, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tiến tới xây dựng các khu dân cư tiên tiến, làng văn hoá.

Hiện nay, trên địa bàn huyện nhiều làng, bản đã xoá được đói nghèo và trong các làng bản đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, nhiều điển hình trong các phong trào thi đua. Năm 2009 trên toàn huyện có 3347 hộ đạt gia đình văn hoá, 11 làng văn hoá, 25 khu dân cư tiên tiến. Điều đó cho thấy, đời sống kinh tế vật chất của nhân dân nâng lên rõ rệt, tỉ lệ số hộ nghèo giảm qua các năm đến nay chỉ còn 30,33%.

Thực hiện cuộc vận động, nhiều thôn, bản đã phát huy khối đoàn kết dân tộc trong cộng đồng thôn xóm để làm đường liên thôn, liên xóm, điển hình trong phong trào này có thể kể đến các thôn: Bản Tặc (Đức Vân), Nà Cha (Cốc Đán), Khuổi Bốc thôn Ma Nòn (Thượng Quan)...Bên cạnh đó, tại các thôn Nà Này thị trấn Nà Phặc, Bản Quản I xã Hương Nê...đã huy động sức dân để xây dựng nhà họp thôn. Tại các nhà họp thôn bà con không chỉ tham gia hội họp, được tiếp thu những kiến thức về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước mà còn được tìm hiểu các kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, học tập và trao đổi các mô hình kinh tế đồng thời đây còn là điểm sinh hoạt văn hoá, văn nghệ cộng đồng qua đó diện mạo của các thôn, bản từng bước nâng lên.
Cùng với việc tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các hộ dân, sự đầu tư của Nhà nước và việc tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào của các cấp, ngành chức năng đến nay cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi ở các thôn, bản trên toàn huyện đã có nhiều thay đổi, 100% các xã, thị trấn có trạm y tế, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, 70% thôn, bản có nhà họp thôn. Việc thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo.

Đến nay trên toàn huyện có 174 thôn bản xây dựng được hương ước, quy ước là cơ sở để xây dựng gia đình văn hoá, làng bản văn hoá. Cùng với đó các hủ tục, lạc hậu trong việc cưới, việc tang cũng dân được loại bỏ và được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm hơn. Đặc biệt nhiều lễ hội làng vẫn được bảo tồn và phát huy điển hình như Hội xuân ở xã Bằng Vân được tổ chức vào ngày 09 tháng giêng hằng năm. Trong năm qua, Lễ hội Màng của đồng bào dân tộc Dao xã Trung Hoà cũng được khôi phục và tạo dựng trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống dân tộc. Hằng năm qua các lễ hội, các phong trào văn hoá văn nghệ... bà con các dân tộc không chỉ được giao lưu học hỏi lẫn nhau mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ văn hoá dân tộc của mỗi người dân.
Những thành quả đã đạt được trong những năm qua sẽ là tiền đề để Ngân Sơn - Bắc Cạn phấn đấu đến 2010 đạt 80% gia đình văn hoá, 60% làng văn hoá, 70% khu dân cư đạt tiên tiến so với đăng ký ban đầu; qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Theo BK

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác