Nghệ An: Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao đạt chuẩn

(Cinet) - Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 454/KH-SVHTTDL về việc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao đạt chuẩn và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở” giai đoạn 2002 - 2012.

Hình chỉ mang tính chất minh hoạHình chỉ mang tính chất minh hoạ

Theo đó, Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao đạt chuẩn và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở” tỉnh Nghệ An giai đoạn 2002 - 2012, qua đó khẳng định những kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2012 - 2020; Đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án.

Theo Kế hoạch, việc tổng kết được thực hiện từ cấp huyện đến cấp tỉnh, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Thời gian các huyện, thành thị hoàn thành việc tổ chức Hội nghị tổng kết chậm nhất vào tháng 7/2012. Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh dự kiến vào tháng 10/2012.

Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành thị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung để tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết đạt kết quả tốt; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các xã, phường, thị trấn tổ chức khảo sát thực trạng, tổng hợp đánh giá đúng thực chất cơ sơ vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hoá, quy hoạch sử dụng đất dành cho các hoạt động văn hoá, thể thao, bộ máy cán bộ và tổ chức hoạt động phong trào văn hoá ở cơ sở.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác