Nghĩa Hưng (Nam Định) xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

(Cinet) - Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) ở Nghĩa Hưng (Nam Định) đã được triển khai một cách sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Sau 10 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH, đến nay, trên toàn huyện đã có 135 nhà văn hóa thôn, xóm quy mô từ 250 đến 500 ghế ngồi; bên ngoài có sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ nhân dân tham gia các hoạt động TDTT. Toàn huyện có 289 khu vui chơi thể thao, văn hóa, văn nghệ; 338 sân cầu lông, 82 sân bóng chuyền, 276 CLB. Trong công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn mới, bên cạnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, Nghĩa Hưng đặc biệt chú trọng tới các vấn đề: xây dựng đời sống văn hoá mới gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống địa phương. Huyện từng bước được khôi phục và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, dân ca, dân vũ, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Toàn huyện hiện có trên 40 tốp, đội văn nghệ quần chúng phát triển ở tất cả các xã, thị trấn; trong đó có hơn 20 đội chèo hoạt động theo phương thức xã hội hoá.

Điều ghi nhận trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Nghĩa Hưng chính là việc thực hiện và triển khai có hiệu quả các quy định, tiêu chuẩn theo Quyết định 681 của UBND tỉnh về việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng làng, thôn, xóm văn hoá, gia đình, cơ quan, trường học văn hóa. Ban chỉ đạo phong trào của huyện đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các xã, thị trấn; thường xuyên bám sát cơ sở, chăm lo kiện toàn, hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo cơ sở; xây dựng các nội dung chương trình phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng để chỉ đạo triển khai, đảm bảo đồng bộ thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của huyện và hệ thống mạng lưới truyền thanh các xã, thị trấn, tổ chức sinh hoạt các CLB. Hàng năm vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11), các địa phương trong huyện tiến hành bình xét công khai, dân chủ và tổ chức trao giấy chứng nhận cho các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tổ chức biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Điển hình là các xã: Nghĩa An, Hoàng Nam, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hồng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Thị trấn Quỹ Nhất. Đến nay, cả huyện có hơn 108.500 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 82 Làng văn hóa; 75 trường học, 23 trạm y tế, 34 cơ quan đạt tiêu chuẩn Nếp sống văn hóa. Kết quả của phong trào đã góp phần tích cực gìn giữ mối đoàn kết cộng đồng dân cư, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xoá đói, giảm nghèo, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ổn định an ninh trật tự nông thôn, tạo động lực thúc đẩy công cuộc phát triển quê hương trong thời kỳ hội nhập, đổi mới./.

 

HP ( tin từ NĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác