Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - ảnh 1
Các hoạt động văn hóa thường xuyên được tổ chức
tạo không khí vui tươi, lành mạnh
(Ảnh minh họa)
(Cinet)- Những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ với những hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Thiệu Hóa là một vùng quê có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Hơn bao giờ hết, truyền thống đó lại được Đảng bộ, nhân dân huyện Thiệu Hóa hôm nay phát huy mạnh mẽ, hiệu quả và sinh động được thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Đến nay Thiệu Hóa đã có 225/230 thôn, làng đăng ký xây dựng thôn, làng văn hóa; 90 cơ quan, trường học đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 13 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM và 1 thị trấn đăng ký xây dựng thị trấn văn minh đô thị. Có 170 thôn, làng được công nhận đạt danh hiệu văn hóa (trong đó có 74 thôn, làng công nhận lại); 53 cơ quan, trường học, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 2 xã công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn.
Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa - thể thao tiếp tục được đầu tư đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tính trong 6 tháng đầu năm đã tới có 12 nhà văn hóa được triển khai xây dựng mới; các xã, thị trấn đã dành quỹ đất đưa vào quy hoạch nhà văn hóa, trung tâm văn hóa gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Những chỉ tiêu văn hóa - thể thao luôn được giữ vững và phát triển, cơ sở vật chất được đầu tư. Đến nay toàn huyện có 222/230 nhà văn hóa thôn làng, đạt tỷ lệ 96,5%, trong đó 96 nhà văn hóa có diện tích đảm bảo đạt chuẩn; 100% số xã có trung tâm văn hóa - thể thao, trong đó có 2 trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Thiệu Trung và Thiệu Hợp; hệ thống sân thể thao, đài truyền thanh thường xuyên được tu sửa và nâng cấp mới.
Những chuyển biến mới trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - ảnh 2
Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thiệu Hợp

Việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích tiếp tục được quan tâm, tiêu biểu như: Di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện ngày 10/7/1930 tại thôn Phúc Lộc xã Thiệu Tiến, chùa Thái Bình (xã Thiệu Hợp), chùa Yên Lộ (Thiệu Vũ), chùa Hương Nghiêm (xã Thiệu Trung), đình Thọ Sơn (Thiệu Châu)…
Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể của huyện Thiệu Hóa là nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Chính vì vậy, xây dựng các thiết chế và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở là nhiệm vụ luôn được huyện Thiệu Hóa quan tâm. Các hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được tổ chức tại các nhà văn hóa thôn (làng), tại các sân vận động, các tụ điểm văn hóa vào các dịp lễ, tết đã tạo không khí vui tươi, lành mạnh ở các làng quê.
Qua những thành tựu đã đạt được, có thể nói rằng, hiệu quả của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần đưa văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống xã hội, tạo nên chuyển biến tích cực để Thiệu Hóa vững bước tiến trên đường đổi mới.
BTV
Ảnh: internet
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác