Những ghi nhận từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Thanh Hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà trọng tâm là xây dựng làng văn hóa (XDLVH) có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc đối với toàn bộ nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Những ghi nhận từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Thanh Hóa - ảnh 1
Những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào XDLVH nói riêng đã thực sự trở thành nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và nông thôn trong thời kỳ đổi mới. góp phần tạo nên một “bức tranh đẹp” ở các làng quê.

Người làng Đông Cao, xã Trung Chính (Nông Cống) luôn tự hào khi làng mình là nơi khởi nguồn XDLVH đầu tiên của cả nước và được đại diện cho tỉnh tham dự hội nghị biểu dương các làng văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2009. Một biểu hiện sinh động của việc phát huy nội lực, cố kết cộng đồng, tăng cường tình làng nghĩa xóm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giúp dân làng xóa đói, giảm nghèo và làm giàu cùng việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan... Từ mô hình làng văn hóa Đông Cao, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều mô hình làng văn hóa (LVH) điểm đã xuất hiện, tạo chuyển biến mới trong đời sống kinh tế, xã hội khu vực nông thôn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5.863/8.335 đơn vị văn hóa, trong đó làng, bản văn hóa chiếm 4.334 đơn vị, đạt 72%. Nhiều xã có 100% làng phát động XDLVH và 100% làng trong xã được công nhận LVH, nhiều xã đang phát động xây dựng xã điển hình văn hóa... Những cái tên LVH điển hình, như làng Ngọc Liên, xã Nga Liên (Nga Sơn), làng Duy Tinh, xã Văn Lộc (Hậu Lộc), làng Chan Hạ , xã Ngọc Khê (Ngọc Lặc), làng Vàn (Cẩm Thủy);... đã thổi một luồng gió mới, thay đổi nhận thức và cả diện mạo đời sống của người dân nông thôn trong tỉnh trong suốt 20 năm qua.

Theo ông Trần Ân Sinh, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh cho biết: với hơn 70% số dân trong tỉnh cư trú trên địa bàn nông thôn, do vậy mà văn hóa làng vẫn phổ biến là văn hóa nông nghiệp, nông thôn truyền thống với những phong tục tập quán, nếp sống có ảnh hưởng, chi phối tới mọi mặt của đời sống. LVH phát triển bền vững là một trong những nhân tố tạo nên hiệu quả trong phát triển kinh tế ở nông thôn thời gian qua thông qua việc vận động nhân dân thay đổi cơ cấu sản xuất, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Ngoài ra, các LVH còn phát động phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hội viên đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. Những năm gần đây, nhân dân đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cùng hàng chục vạn ngày công xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, phong trào cho vay không lấy lãi, giúp nhau về giống, vật tư, cây trồng, vật nuôi... góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hơn 20% số LVH phát triển ngành, nghề phụ và tổ chức được cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống được phục hồi và phát triển, thu hút hàng ngàn lao động ở nông thôn... Nhiều dịch vụ sản xuất nông nghiệp trở thành hàng hóa, một số dịch vụ du lịch sinh thái ở nông thôn đã phát huy tác dụng. Ở các LVH không có hộ đói và giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, hàng năm có đến 70% số hộ đăng ký thi đua sản xuất giỏi và xuất hiện ngày càng nhiều triệu phú có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ/ mỗi năm. Kinh tế phát triển đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. 100% số hộ ở LVH  có điện sinh hoạt và phương tiện nghe nhìn; công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình... được chú trọng. Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, toàn tỉnh đã xây dựng được 4.320 nhà văn  hóa làng; 2.510 phòng đọc sách báo làng; 4.500 đội văn nghệ quần chúng; 2.400 câu lạc bộ các loại; gần 8.000 sân chơi thể thao... Từ đó, giúp duy trì, phát triển các hoạt động văn hóa ở nông thôn phong phú, lành mạnh, tạo thêm nhiều cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc thù của mỗi làng quê. Một số lễ hội văn hóa truyền thống được phục dựng, góp phần làm cho người dân ở nông thôn được hưởng thụ văn hóa ngày một cao hơn, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc ngày một tốt hơn.

Phong trào XDLVH đã giúp người dân hình thành được nếp sống văn hóa, vừa văn minh, hiện đại, vừa giữ nét truyền thống gắn bó máu thịt của tình làng nghĩa xóm. Nếp sống văn hóa đó đã làm “tăng sức đề kháng”, chống tệ nạn xã hội và sự du nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, xâm hại đến cuộc sống bình yên của người dân nông thôn. Qua bình xét, nhiều LVH có số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt từ 85 đến 90%. XDLVH còn góp phần xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, kỷ cương, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Người dân có cơ hội thực hiện và phát huy quyền dân chủ một cách cao nhất, trở thành chủ thể quan trọng trong đời sống xã hội ở nông thôn. Nhờ đó, tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài đã được khắc phục; sự đồng thuận của nhân dân trong chấp hành pháp luật, kỷ cương xã hội được nâng lên. Vai trò tự quản của cộng đồng nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển, vững chắc.
Có thể nói: phong trào XDLVH thực sự trở thành nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nông thôn tỉnh ta. Để nâng cao chất lượng phong trào XDLVH, góp phần xây dựng nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, cần tiếp tục khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, tích cực tự quản cộng đồng ở nông thôn, tránh hình thức và phải thật sự coi trọng chất lượng LVH.


Theo TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác