Ninh Bình: Triển khai công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

(Cinet) - Vừa qua, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Hội nghị nhằm triển khai Quyết định số 207/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và Hướng dẫn của Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh về tiêu chuẩn, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Mục tiêu của Quyết định 207/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình đó là tiếp tục mở rộng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh;  Đến năm 2015 toàn tỉnh có 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Từ quyết định trên đây, Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình đã xây dựng văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” vào tháng 12 hàng năm; thời hạn công nhận đạt chuẩn lần đầu là 1 năm trở lên, kể từ ngày đăng ký và công nhận lại sau 5 năm kể từ ngày công nhận lần trước.

Tin từ NB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác