Pác Nặm (Bắc Kạn): Đẩy mạnh phòng trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) đã đẩy mạnh việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Trong đó bám sát vào các tiêu chuẩn về xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá đi đôi với những giải pháp phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Điện lưới quốc gia đã được kéo đến 100% số xã của huyện Pác Nặm, tạo tiền đề cơ bản để huyện vùng cao xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại.Điện lưới quốc gia đã được kéo đến 100% số xã của huyện Pác Nặm, tạo tiền đề cơ bản để huyện vùng cao xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại.

Ông Quách Đăng Hải- Phó phòng Văn hoá thông tin huyện Pác Nặm cho biết: Thời gian qua, với chủ trương gắn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với xây dựng nông thôn mới, các cấp, ngành, đơn vị đã triển khai khá tốt, tạo nên động lực phát triển kinh tế-xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thể hiện rõ nhất qua kết quả của từng phong trào cụ thể như: Phong trào xây dựng cánh đồng 30, 40 triệu/ha đã góp phần nâng bình quân lương thực 375 kg/người/năm( năm 2003) lên 540kg/người/năm năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo giảm, năm 2003: 31,15% đến năm 2005 còn: 18,82% theo tiêu chí cũ, năm 2006: 72,79% đến năm 2009 còn: 52,08% theo chí mới. Năm 2003, tổng số nhà tạm, dột nát là trên 2.000 hộ đến nay còn gần 400 hộ, nhiều khu dân cư không còn nhà dột nát. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều hộ giàu, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Phong trào học tập, lao động, sáng tạo được Liên đoàn Lao động và các ngành đoàn thể liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện đã thu được nhiều kết quả tốt và đã trở thành nề nếp. Hằng năm đã có hàng trăm lượt CNVC-LĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sĩ thi đua, hàng trăm đơn vị đăng ký tập thể lao động giỏi, lao động xuất sắc.

Qua tổng kết, đánh giá đã biểu dương nhiều gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực như: Nông dân sản xuất giỏi có các hộ ông Triệu Tiến Phương dân tộc Dao, thôn Bản Đính xã Nghiên Loan, hộ bà Quan Thị Giang dân tộc tày thôn Thôm Mèo xã Xuân La, hộ ông Dương Văn Mủa dân tộc Mông thôn Nặm Nhì xã Cổ Linh…

Với tổ chức hội phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo điển hình như: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi lợn của chị Lã Thị Ngoảng; chăn nuôi dê của chị Ngô Thị Chén (Xã Nghiên Loan); mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ bằng cách cho vay phân bón trả chậm, chăn nuôi trâu bò vỗ béo điển hình như chị Ma Thị Thoá, Mã Thị Biên xã Cao Tân…

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá đã góp phần xây dựng lối sống, nếp sống văn minh cho cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và góp phần thực hiện tốt cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” các cấp các ngành, đoàn thể quần chúng đã đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Hiện nay ở hầu hết các đơn vị cơ quan, các xã, thôn bản đều có các hoạt động giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công… Tổ chức thăm hỏi gia đình neo đơn hoặc khó khăn hoạn nạn. Đẩy mạnh xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” ở cả hai cấp huyện, xã.

Tính đến thời điểm này Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động được số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, cấp huyện thu được 900 triệu đồng, cấp xã thu được gần 100 triệu đồng. Song song với đó, Pác Nặm triển khai thác tốt các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huyện để làm mới và sửa chữa được 499 nhà “Đại đoàn kết", trị giá bằng 749 triệu đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã góp phần nêu cao vai trò của nhân dân trong việc xây Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, gắn kết giữa quần chúng với Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân.

Tuy nhiên, hiện nay Pác Nặm vẫn nằm trong 62 huyện nghèo nhất nước, do đó để triển khai và thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, thời gian tới Pác Nặm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức trong các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, nội dung của phong trào TDĐKXD ĐSVH; tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng.

Chính quyền, các ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện phong trào trong thời gian tiếp theo (giai đoạn 2010-2015); đẩy mạnh phong trào xã hội hoá các hoạt động văn hoá; không ngừng củng cố và huy động mọi nguồn lực nhân dân và cả hệ thống chính trị từ trên xuống, từ trong Đảng, cơ quan nhà nước, các đoàn thể hội tích cực tham gia phong trào.

Trong đó, chú trọng và phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức nhân dân và các hạt nhân văn hoá cơ sở trong quá trình thực hiện phong trào, tạo nguồn lực lớn về sức người, sức của đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh trong mỗi gia đình, mỗi làng bản.

 

Theo BK

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác