Phê duyệt chương trình "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(Cinet) – Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-TTG ngày 16/09/2011 về Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 để ra mục tiêu tổng quát đó là: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đồng thời, tạo sự gắn kết và phát huy vai trò phong trào TDĐKXDĐSVH với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 như sau: Đối với vùng đồng bằng: Thu hút 50% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; 70% nhà văn hóa và khu thể thao xã; 70% nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 70% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 60% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 20% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 20% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Đối với vùng miền núi, hải đảo, biên giới: Thu hút 25% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; 40% nhà văn hóa và khu thể thao xã; 40% nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 50% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 40% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; 60% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 15% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 15% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Mục tiêu định hướng đến năm 2020: Tiếp tục củng cố về chất lượng; nâng cao tỷ lệ các chỉ tiêu đạt được trong giai đoạn 2011-2015. Phấn đấu đạt được các tiêu chí về xây dựng văn hóa nông thôn mới cấp xã: 50% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 100% thôn, làng, ấp, bản và tương đương ở đồng bằng và 60% ở miền núi, hải đảo, biên giới có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

CN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác