Phó cục trưởng Cục VHCS Trần Minh Chính: Thiết chế văn hóa cơ sở như ngôi nhà tinh thần của mỗi gia đình

Thiết chế văn hóa cơ sở như ngôi nhà tinh thần của mỗi gia đình. Nếu như không có ngôi nhà đó, thì người ta khó có thể làm gì để ổn định đời sống tinh thần. Ngôi nhà tinh thần này chứa trong đó hầu hết các hoạt động của cơ sở... - Phó cục trưởng Cục VHCS Trần Minh Chính.

Phó cục trưởng Cục VHCS Trần Minh Chính.Phó cục trưởng Cục VHCS Trần Minh Chính.

Ông đánh giá như thế nào về vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở trong xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cộng đồng?

PCT Trần Minh Chính: Danh từ thiết chế dùng cho nhiều lĩnh vực, nhưng thiết chế văn hóa hiểu theo trong lĩnh vực văn hóa bao gồm: thư viện, bảo tàng, nhà thi đấu thể thao, nhà văn hóa, cung văn hóa, câu lạc bộ và thậm chí nhỏ hơn là câu lạc bộ có gắn với cái cơ sở vật chất nào đó, có bộ máy hoạt động, cơ sở vật chất, có nội dung hoạt động.

Vai trò thiết chế văn hóa cơ sở như ngôi nhà tinh thần của mỗi gia đình. Nếu như không có ngôi nhà ấy thì người ta khó có thể ổn định đời sống tinh thần. Ngôi nhà tinh thần này chứa trong đó hầu hết các hoạt động của cơ sở. Thiết chế văn hóa cơ sở là một trong những công cụ của Đảng và Nhà nước để lãnh đạo quần chúng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thông qua hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở để xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, việc thực hiện quy hoạch hệ thống thiết văn hóa cơ sở ở nước ta được thực hiện như thế nào, thưa Ông?

PCT Trần Minh Chính: Cho đến nay, đã có gần 40 tỉnh, thành phố có quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Toàn quốc có 72 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 414/682 thiết chế văn hóa cấp huyện; 4.161/9.823 xã, phường, thị trấn có Nhà văn hóa; có 38.543 Nhà văn hóa làng, thôn, ấp, bản, buôn, tổ dân phố… Các nội dung hoạt động phong phú, thiết thực của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã tạo điều kiện cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở so với mục tiêu còn thấp, các chỉ tiêu về số lượng, trình độ cán bộ và diện tích các thiết chế văn hóa đều ở mức độ khiêm tốn. Đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tác nghiệp còn thiếu và yếu, nhất là ở các xã, phường, thị trấn; kinh phí tổ chức còn hạn hẹp…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở mà cụ thể là hoạt động của nhà văn hóa hiện nay chưa cao, chưa phát huy hết vai trò trong đời sống nhân dân. Vậy theo Ông, nguyên nhân do đâu? 

Phó cục trưởng Trần Minh Chính: Theo tôi, bất cứ hoạt động gì đều có mặt tích cực và mặt hạn chế. Các thiết chế văn hóa cơ sở mà cụ thể là các nhà văn hóa cũng có tình trạng chưa phát huy hết công năng, đôi khi còn hoạt động hình thức. Bởi cách đây 10 năm, nhiều địa phương quan niệm rằng, bộ máy hành chính xuống đến đâu thì xây dựng nhà văn hóa đến đó. Cho nên trong một thời gian tương đối dài, người ta quan tâm đến việc xây dựng nhà văn hóa cấp tỉnh, huyện, xã nhưng người ta không quan tâm đến xây dựng nhà văn hóa ở thôn, bản. Từ thực tiễn mới nhận ra rằng, nhà văn hóa thôn bản thực ra lại sát dân hơn cả. 10 năm trở lại đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương phải chú trọng xây dựng nhà văn hóa cấp thôn, bản.

Nhà văn hóa chưa phát huy hết được công năng phần lớn rơi vào các địa bàn khó khăn, địa bàn miền núi. Hiệu quả của các thiết chế văn hóa cơ sở phụ thuộc vào phong trào văn hóa, văn nghệ, cán bộ chủ chốt về văn hoá ở địa phương, vấn đề kinh phí…

Vậy Cục Văn hóa cơ sở với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước đối với các thiết chế văn hóa cơ sở có những kiến nghị gì để giải quyết những bất cập đó?

Phó cục trưởng Trần Minh Chính: Theo tôi, thứ nhất là phải đầu tư về cơ sở vật chất; tăng cường đội ngũ những người làm văn hóa cơ sở. Thứ hai là các địa phương phải quy hoạch thật kỹ hệ thống thiết chế của mình cũng như đầu tư về quỹ đất. Thứ 3 là về lâu dài là phải duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ thì mới có hoạt động trong nhà văn hóa. Thứ 4 là đào tạo đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng chuyên môn, khả năng tổ chức các hoạt động cũng như tăng kinh phí cho người phụ trách về văn hóa. Và cuối cùng là xã hội hoá rộng rãi cộng với sự tự quản của nhân dân.

 

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác