Phổ Yên (Thái Nguyên): Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

Vừa qua, huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), giai đoạn 2000-2010.

Những năm qua huyện Phổ Yên đã thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào và phân công công tác cho từng thành viên, các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của phong trào. Sau khi phong trào này được triển khai, các khu dân cư xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, xây dựng quy ước, hương ước, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú như: Tổ chức hội họp, treo băng zon, áp phích, lồng ghép chương trình văn hóa, văn nghệ, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng… các phong trào xây dựng gia đình, xóm tiểu khu, khối dân văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa; người tốt việc tốt… đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Kết quả, sau 10 năm đã có trên 146 nghìn lượt gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa, trên 1.000 lượt xóm, tiểu khu, khối dân được công nhận văn hóa, trên 800 lượt cơ quan được công nhận văn hóa.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào này, từ nay đến năm 2015, huyện sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào. Trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa… nhằm tăng số xóm, tiểu khu, khối dân văn hóa mỗi năm lên 5%; 98% đơn vị đạt cơ quan văn hóa; 80-90% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 80-90% khu dân cư tiên tiến...

 

Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác