Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa tại Hà Tĩnh

(Cinet) - Thực hiện Chương trình phối hợp 1925/CTPH/TLĐLĐVN – BVHTTDL ngày 15/11/2010, vừa qua, Sở VHTTDL và Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2010 – 2015.

Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa tại Hà Tĩnh - ảnh 1

Theo nội dung văn bản ký kết, ngành VHTTDL và Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai thực hiện các nội dung sau đây: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đợn vị sự nghiệp công lập, chủ các doanh nghiệp và CNVCLĐ về văn hóa;  pháp luật về văn hóa; nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; Tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người lao động về Pháp luật Lao động, luật Công đoàn và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; Xây dựng nếp sống văn hóa và mội trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là thực hiện kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, gương mẫu thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy lùi tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, xây dựng khuôn viên cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa – thể thao nhằm tạo điều kiện tốt nhất thu hút cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ đến sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, luyện tập TDTT. Cùng với đó, hằng năm các cấp công đoàn phối hợp với ngành VHTTDL tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn,nghiệp vụ và quản lý về văn hóa, thể thao cho cán bộ công đoàn làm công tác văn hóa, thể thao ở đơn vị cơ sở; Tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị có thành tích cao về thể thao và văn nghệ quần chúng, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ngoài ra, hằng năm, căn cứ tình hình nhiệm vụ chính trị của ngành và của tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh chủ động bàn bạc với Sở VHTTDL xây dựng kế hoạch tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CNVCLĐ và triển khai thực hiện sau khi thống nhất.

Trên cơ sở các nội dung trên đây, Ngành VHTTDL và Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua chương trình hoạt động cụ thể như sau: Hằng năm tổ chức các giải thể thao và chương trình liên hoan tiếng hát CBCNVC trong đó giải cầu lông sẽ là giải truyền thống. Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện cụ thể từng năm, hai đơn vị sẽ có sự phối kết hợp trong việc tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch để nội dung ký kết được triển khai có chất lượng, sát thực tạo được đoàn kết giữa hai ngành, thúc đẩy sự phát triển của hai đơn vị trong lĩnh vực chuyên môn lẫn các hoạt động khác.

 

HN (tin từ HT)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác