Phong trào TDĐKXDĐSVH tại huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu

(Cinet)- Sáng 16/8, Đoàn kiểm tra Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế về việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội).

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: MU).Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: MU).

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên cho biết, được sự quan tâm của BCĐ Trung ương, Thành ủy,  UBND TP. Hà Nội, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được huyện Phú Xuyên tập trung tổ chức triển khai và mang lại hiệu quả đáng khích lệ, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, khơi dậy việc giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp.

Nhiều kết quả quan trọng đã đạt được góp phần nâng cao hiệu quả Phong trào như: Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” và các điển hình tiên tiến đã góp phần xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, xây dựng được những điển hình tiên tiến trong phong trào TDĐKXDĐSVH, tạo các điểm sáng văn hóa, các mô hình, điển hình Gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa có sức thuyết phục để nhân rộng phong trào. Số lượng gia đình được công nhận Gia đình văn hóa tăng hàng năm: Năm 2010 có 43.015 gia đình, đạt 83%; năm 2011 có 44.040 gia đình đạt 86%; năm 2012 có 45.484 gia đình đạt 86%. Phong trào xây dựng Làng, Khu dân cư văn hóa phát triển đồng đều ở các xã, thị trấn với số lượng và chất lượng ngày càng cao. Năm 2011 có 102 làng, khu dân cư văn hóa đạt 64,5%, năm 2012 có 110 làng, khu dân cư đạt chuẩn làng văn hóa đạt 69,6%, năm 2013 ước 113 làng khu dân cư văn hóa đạt 71,5%. Công tác giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn huyện; các lễ hội truyền thống, liên hoan dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, phong tục, nếp sống đẹp đã được phục hồi và phát triển. Việc thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống cũng đã và đang dần theo nếp sống mới, phù hợp với đạo lý và xóa bỏ các một số hủ tục mê tín, dị đoan...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Phú Xuyên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định đó là thiếu sự tham gia tích cực của đại bộ phận người dân và công tác thông tin tuyên truyền… Để khắc phục những hạn chế này, thay mặt UBND huyện Phú Xuyên đã kiến nghị BCĐ Trung ương, Thành phố, Sở VHTTDL quan tâm và tạo điều kiện giúp Huyện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá cao những kết quả mà huyện Phú Xuyên đã đạt được trong việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH. Thứ trưởng khẳng định, kết quả này đã và đang đi vào lòng người và phù hợp với đời sống người dân. Để thực hiện tốt hơn nữa Phong trào TDĐKXDĐSVH, trong thời gian tới huyện Phú Xuyên cần bám sát các tiêu chí của Phong trào, nếu thấy tiêu chí nào không phù hợp với địa phương thì mạnh dạn đề xuất TP. Hà Nội và Trung ương để điều chỉnh kịp thời, ngoài ra huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tình làng nghĩa xóm của nhân dân, chung tay xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác