Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Tiền Giang

(Cinet) - Trong 6 tháng đầu năm 2009 Sở VH,TT&DL Tiền Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, kế hoạch thực hiện và nâng chất phong trào TDĐKXDĐSVH của Ban chỉ đạo tỉnh và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Để đẩy mạnh và có hiệu quả, đồng bộ phong trào TDĐKXDĐSVH, Sở VH,TT&DL Tiền Giang đã cử cán bộ phối hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh đi hỗ trợ các xã-phường đăng ký xây dựng xã-phường văn hóa năm 2009 xây dựng các tiêu chí và sau đó tổ chức cho Ban Thẩm định tỉnh kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận. 
Kết quả thực hiện các cuộc vận động do Sở VH,TT&DL chịu trách nhiệm triển khai thực hiện như sau: Cuộc vận động xây dựng GĐVH: toàn tỉnh có 388.348/389.772 hộ trên toàn tỉnh đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 99,65%; Cuộc vận động xây dựng ấp - khu phố văn hoá: có 705/1009 ấp (khu phố) được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 69,87%. (trong đó 6 tháng đầu năm 2009 công nhận mới  04 ấp - khu phố văn hoá); Cuộc vận động xây dựng xã - phường văn hoá: tính đến ngày 30/05/2009 toàn tỉnh có có 30/169 đơn vị được công nhận xã - phường văn hoá, đạt tỷ lệ 17,75% (trong 6 tháng đầu năm 2009 đã đề nghị UBND tỉnh công nhận 04 xã - phường văn hoá là xã Phú Quí-H.Cai Lậy, xã Hòa Hưng-H.Cái Bè, Phường 9-TP.Mỹ Tho và Phường 2-TX.Gò Công); Cơ sở thờ tự văn hóa: 6 tháng đầu năm 2009 đã công nhận 11 cơ sở thờ tự (trong đó huyện Chợ Gạo: 10 và TX.Gò Công: 01).Sở tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ 05 xã điểm thuộc huyện Cai Lậy được Trung ương chọn làm điểm xây dựng mô hình phòng, chống tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài và 05 xã điểm huyện Cái Bè được Trung ương chọn làm điểm xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.Tổ chức 05 lớp tập huấn cho các xã phường điểm thực hiện 03 đề án về gia đình của tỉnh với số lượng 536 học viên. Thành phần tham dự gồm cán bộ phụ trách công tác gia đình các huyện, thành, thị và Phó Chủ tịch xã-phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội phụ nữ, Văn hóa-Thể thao, Dân số, Y tế, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thuộc 64 xã-phường điểm trong tỉnh tham dự.Tỉnh cũng đã biểu dương các điển hình tốt và vận động nhân dân tự giác tham gia các cuộc vận động trong phong trào TDĐKXDĐSVH qua việc phối hợp với Báo Ấp Bắc thực hiện 04 phụ trang chuyên đề Đời sống văn hoá Tiền Giang trên báo Ấp Bắc.

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác