Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Bình Dương

Là một tỉnh cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thuộc miền Đông Nam Bộ, tỉnh Bình Dương có dân số 1,46 triệu người (trong đó có khoảng 650.000 lao động nhập cư). Cơ cấu hành chính của tỉnh gồm có thị xã Thủ Dầu Một và 6 huyện, 89 xã, phường, thị trấn, 548 khu phố, ấp.

Bình Dương là tỉnh có nhiều tiềm năng về đất đai, lao động, hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng tương đối thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp, xây dựng, khai thác khoáng sản; là địa danh nổi tiếng về sản xuất gốm sứ, sơn mài, mỹ nghệ, vườn cây ăn trái, cây cao su. Đây là điều kiện thuận lợi để Bình Dương thu hút đầu tư, giao lưu văn hóa, tiếp thu những thành tựu KHKT và công nghệ thông tin của cả nước, của khu vực và quốc tế. Bước vào thời kỳ đổi mới, tỉnh Bình Dương rất sôi động trong phát triển công nghiệp và đô thị hóa, tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trên địa bàn của tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp, 7.679 doanh nghiệp đầu tư trong nước điều này cũng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, trong đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một nhiệm vụ trọng tâm.

Từ nhận thức đến hành động

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, 10 năm qua (2000-2010) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh Bình Dương đã thu được những kết quả đáng mừng, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh.

10 năm qua, đặc biệt từ đầu năm 2009, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: hướng dẫn tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào; triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương, kiểm tra việc bình xét các danh hiệu văn hóa, xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, in ấn và cung cấp cho Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh các biển mẫu, bảng chấm điểm GĐVH, khu, ấp tiên tiến văn hóa, khu ấp văn hóa; tổ chức các đoàn phúc tra, xét công nhận các danh hiệu văn hóa.

Các huyện, thị đã có những sáng tạo trong việc lồng ghép tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiêu biểu là Ban chỉ đạo huyện Dĩ An đã làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong nhân dân nhằm không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng phong trào. Nổi bật nhất của huyện Dĩ An là huyện dẫn đầu toàn tỉnh 2 năm liền về văn hóa giáo dục, xây dựng cơ quan văn hóa và các thiết chế văn hóa ở các khu, ấp văn hóa. Trước tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp hóa hai huyện Thuận An và Dĩ An đã nhân rộng việc xây dựng mô hình: CLB chủ nhà trọ để đề cao vai trò của chủ nhà trọ trong việc hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua xây dựng khu phố, ấp văn hóa. Mô hình tổ xe ôm săn bắt cướp phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một; xã An Phú, huyện Thuận An đã có tác dụng tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở 557 khu dân cư đã tích cực, năng động sáng tạo trong công tác vận động quần chúng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để ngày càng mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Bình Dương

Phải khẳng định rằng: điểm nổi bật của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Bình Dương là tạo nên nét sinh hoạt văn hóa tốt đẹp, bà con lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cùng nhau xóa đói giảm nghèo và vận động nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng cuộc sống yên vui, ấm no, hạnh phúc và văn minh.

Có được kết quả đã đạt được trong 10 năm qua của tỉnh Bình Dương là những đóng góp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của ủy ban MTTQ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Hội CCB, Hội Người cao tuổi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Dương…

Những kết quả sau đây đã khẳng định những hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Bình Dương đã đạt được trong những năm qua là tín hiệu đáng mừng để tỉnh Bình Dương bước tiếp trên chặng đường 2010-2020:

- Về xóa đói giảm nghèo: MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã quyên góp được 186 tỷ đồng.

- Về phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái: Năm 2009 đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 422 tỷ đồng, trao tặng 66 căn nhà tình nghĩa, giúp đỡ trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam trị giá 886 triệu đồng.

Toàn tỉnh có 312/557 khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Có 557/557  đã xây dựng mô hình CLB phòng, chống tội phạm; 506 khu dân cư có “Hòm thư tố giác”, “Đường dây nóng… để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm. Chương trình xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội đã được tăng cường phối hợp thực hiện. Năm 2009, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời 1.213 vụ vi phạm. Về trật tự, an toàn xã hội có 38 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và ma túy. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tỉnh đã đầu tư 856 triệu đồng bằng nguồn kinh phí của Nhà nước để trang thiết bị cho hoạt động văn hóa, đầu tư xây dựng 319 căn nhà công vụ cho giáo viên, 89/89 xã trạm y tế có bác sỹ.

Đến năm 2009, toàn tỉnh có 189.767/196.936 GĐVH; 266/557 khu, ấp tiên tiến; 242/557 khu, ấp văn hóa; 1.073 đơn vị văn hóa…

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển sâu rộng đến cơ sở, thu hút các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Tại các CLB thể thao, số người đến tập luyện ngày càng đông. Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 525 CLB TDTT, có 89/89 xã, phường, thị trấn có sân chơi, bãi tập TDTT; tỉnh đã nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thể dục dưỡng sinh. Số người tập thể dục thường xuyên tính đến cuối năm 2009 đạt tỷ lệ 25% so với tổng số dân. Các địa phương và ngành giáo dục; công đoàn viên chức và công đoàn các doanh nghiệp đã tổ chức được 309 cuộc thi đấu các môn thể thao. Số gia đình thể thao chiếm tỷ lệ 17,3% trên tổng số hộ.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong các tầng lớp nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Năm 2009 có 3.612 gương người tốt, việc tốt, được biểu dương trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 557 khu dân cư; có 176 hộ gia đình, 27 tập thể Ban vận động khu phố, ấp, 10 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và 22 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng.

Hướng tới Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương tích cực chỉ đạo các huyện, thị cơ sở phát huy những hiệu quả đã đạt được, xây dựng phong trào phát triển cả bề rộng và nâng cao chất lượng phong trào, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong phong trào xây dựng GĐVH, làng văn hóa, khu phố, ấp văn hóa, thực hiện tốt NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tiếp tục mở rộng mô hình nhà trọ văn hóa trong toàn tỉnh. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, vận động sự đóng góp của nhân dân, của doanh nghiệp xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân và công nhân lao động.

Những kết quả đã đạt được của tỉnh Bình Dương những năm qua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nền tảng và động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

 

Theo Tạp chí XDĐSVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác