Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Tuần Giáo (Điện Biên)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh Điện Biên về chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, từ năm 2000 đến nay, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện Tuần Giáo nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai và thi đua thực hiện các nội dung của phong trào, qua đó đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Năm 2000, toàn huyện mới có có 29,3% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Năm 2010 số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá của huyện tăng lên 65,6%. Phong trào xây dựng bản, tổ dân phố văn hoá cũng có ảnh hưởng tốt đến đời sống của cộng đồng dân cư. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Thông qua các phong trào “người tốt - việc tốt”, phong trào xoá đói giảm nghèo, phong trào “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”,“thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”... đã xuất hiện nhiều điển hình trong thực hiện phong trào. Giai đoạn 2000-2005, có 96 đội văn nghệ, đến nay đã phát triển lên 185 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào thực hiện quy ước, hương ước làng bản, tổ dân phố, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, được nhân dân bàn bạc thống nhất. Đến nay có 93 quy ước được UBND huyện phê duyệt và đưa vào hoạt động tại các địa bàn dân cư.

Huyện hiện có 358 câu lạc bộ được thành lập, đó là các câu lạc bộ gia đình văn hoá, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; câu lạc bộ đồng cảm; câu lạc bộ doanh nhân nữ, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc; giúp nhau làm kinh tế gia đình để xoá đói giảm nghèo. Đã hỗ trợ xây dựng được 377 nhà đại đoàn kết, 1.472 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, 9.467 gia đình có đời sống kinh tế ổn định, hàng chục doanh nghiệp trẻ được thành lập và phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế -xã hội của huyện.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá được đẩy mạnh và phát triển rộng khắp. Đến nay có 100% cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan văn hoá, 66/66 trường đăng ký xây dựng trường học văn hoá. Cùng với các phong trào trên, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... cũng được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Qua các phong trào đã động viên mọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động và mọi người dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, góp phần củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh

 

Theo ĐBP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác