Phong trào “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh” ở Hà Giang

Thiết thực hưởng ứng Chương trình “Thi đua năm đô thị sạch” do Hiệp hội đô thị Việt Nam phát động và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và sớm đạt được mục tiêu xây dựng TXHG trở thành đô thị loại III vào trước năm 2010, UBND thị xã phát động phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh”.

Ngay sau khi phát động, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các xã, phường, thôn bản, tổ dân phố và mỗi gia đình trên địa bàn thị xã đã nhiệt tình hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như khi xây mới, cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa các công trình đều tuân thủ các yêu cầu xây dựng phù hợp với định hướng phát triển kiến trúc của thị xã và tuân thủ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh đô thị và quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện; thực hiện tốt phong trào tự quản trong quần chúng nhân dân, tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, thực hiện tốt chế độ hội, họp của nhân dân ở các tổ dân phố.
Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, TXHG đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, TXHG đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng được 1.015 m rãnh thoát nước, đạt 51% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước;lát 1.784 m2 gạch vỉa hè, đạt 74% kế hoạch; rải nhựa đường khu vực nội thị đạt 2,3 km, đạt 77% kế hoạch năm; làm đường bê tông 3,2 km, đạt 80% kế hoạch năm; hoàn thành đưa vào sử dụng 3 nhà văn hóa liên tổ dân cư, đạt 50% kế hoạch năm; lắp đặt xong 362 biển tên đường, phố trên địa bàn theo nghị quyết của HĐND tỉnh; lắt đặt 31 biển báo hiệu, thay mới 9 bục ATGT; lắp đặt lại 4 cột đèn pháo hoa, đưa vào vận hành điện chiếu sáng trên trục đường 19-5, đồng thời sửa sang lại hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đảm bảo mỹ quan đô thị. Trong công tác quản lý đô thị, các ngành chức năng của TXHG đã kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè để đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong 6 tháng đã kiểm tra lĩnh vực xây dựng 64 hộ gia đình, tiến hành xử lý 9 trường hợp xây dựng vi phạm giấy phép; kiểm tra 11 hộ xây dựng nhà lấn chiếm đất bờ kè sông Lô hiện đang tiến hành xử lý tháo dỡ phần vi phạm. Cùng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, với chức năng nhiệm vụ của mình, Công ty Dịch vụ Công cộng và Môi trường đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, nạo vét cống rãnh, duy tu bảo dưỡng cây xanh, đảm bảo đường thông, hè thoáng...

Với tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua”, TXHG đang quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng tuyến phố văn minh”, quyết tâm phấn đấu mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, mỗi thôn bản, tổ dân phố đều đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, Cơ quan Văn hóa, Thôn bản Văn hóa, Tổ dân phố Văn hóa, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, xây dựng tuyến phố ở khu dân cư đạt các tiêu chí và trở thành tuyến phố văn minh, góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009, xây dựng TXHG sớm trở thành đô thị loại III, quyết tâm phấn đấu cho một Thành phố Hà Giang giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh nhà.

Theo HG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác